Images
  • anak yatim

Australia banteras "pelancongan rumah anak yatim"

AUSTRALIA: Australia sedang mengambil tindakan untuk membanteras apa yang disebut "pelancongan rumah anak yatim" bagi mencegah pemerdagangan kanak-kanak di Asia Tenggara.

Ia merupakan satu trend perniagaan yang sedang berkembang kerana adanya permintaan dari para pelancong yang mahu beramal.

Bagaimanapun pertubuhan-pertubuhan kebajikan dan NGO menyifatkan pelancongan jenis itu merupakan satu bentuk perhambaan moden.

Bagi mendapatkan derma dari para pelancong, ada rumah-rumah anak yatim di negara-negara sedang membangun seperti di Kemboja sanggup memindahkan kanak-kanak miskin dari rumah mereka dan diletakkan di rumah anak yatim yang berkenaan.

Sebahagian besar kanak-kanak itu bukan anak yatim.

Kira-kira 80 peratus daripada mereka sebenarnya tinggal dengan ibu bapa atau keluarga mereka.

Namun sering kali mereka dihantar ke rumah anak-anak yatim kerana dijanjikan penjagaan dan pendidikan lebih baik.

Menurut pertubuhan kebajikan Lumos yang membantu kanak-kanak di rumah anak yatim ada sekurang-kurangnya lapan juta kanak-kanak tinggal di rumah-rumah anak yatim atau institusi lain di merata dunia.

Kanak-kanak itu dipukul, dipaksa bekerja, tidak diberi makan atau mengalami penderaan seksual.

Rakyat Australia didapati antara yang paling banyak menderma kepada rumah-rumah anak yatim seperti itu.

Sehubungan dengan itu para anggota parlimen Australia mendesak agar kegiatan "pelancongan rumah anak yatim" dimasukkan ke dalam rang undang-undang anti perhambaan yang dijangka diluluskan parlimen negara itu tahun ini.

- Agensi berita/NK/nk

Top