Saluran Data Antarabangsa tingkat keterhubungan S'pura-Chongqing

Singapura dan bandar Chongqing, meningkatkan lagi kerjasama dengan melancarkan saluran data khusus sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di barat China.

Top