Perspektif masyarakat Melayu/Islam meluas dan peka terhadap pelbagai isu

Masyarakat Melayu/Islam jelas mencapai tahap pemikiran lebih maju berbanding dahulu, dengan kian ramai peka terhadap pelbagai isu meruncing Singapura termasuk tentang isu-isu ekonomi, iklim dan identiti.

Top