Hari Penglihatan Sedunia: Herlina Senan buta sebelah mata, tapi bukan tidak berupaya

Hari ini ialah Hari Penglihatan Sedunia dengan peringatan kepada masyarakat agar jangan abaikan kesihatan mata.

Top