48 guru, pelajar ACJC kumpulan pertama sertai lawatan berpandu di Kampus Mediacorp

48 guru, pelajar ACJC kumpulan pertama sertai lawatan berpandu di Kampus Mediacorp

Top