2 kumpulan kerja akan dibentuk bagi teliti industri lif, tangga bergerak

Ia akan dibentuk oleh jawatankuasa yang meneliti industri lif dan tangga bergerak.

Top