#perkataanhariini

Images
  • Candal

Perkataan Hari Ini - Candal

82. CANDAL

Maknanya: Keji atau hina

Contoh ayat:Hussin Halim berasa kesal dan malu kerana pekerja yang dicandalnya kini menjadi pelabur dalam syarikatnya.
- BERITAMediacorp/IM/im

Top