Images

Teknologi, keupayaan data bantu S'pura lawan COVID-19

SINGAPURA: Teknologi dan keupayaan data baru telah membantu Singapura memenuhi keperluan baru dalam usaha membanteras COVID-19.

Ini termasuk dalam bidang-bidang seperti penjejakan kontak, ujian dan suntikan vaksin.

Semasa satu persidangan teknologi jagaan kesihatan, Menteri Kedua Kesihatan Masagos Zulkifli berkata hasil inovasi mestilah cukup fleksibel agar dapat digunakan dengan lebih meluas.

"Melampaui pandemik, sistem jagaan kesihatan kita akan terus berdepan dengan cabaran-cabaran baru.

"Kita perlu memastikan sistem jagaan kesihatan kita bersedia untuk memenuhi keperluan kesihatan rakyat kita pada masa depan," kata beliau.

Menurut Encik Masagos, ini termasuk menggunakan lebih banyak huraian alternatif digital dalam pentadbiran jagaan kesihatan.

Ini bagi membolehkan para karyawan menumpukan perhatian kepada jagaan pesakit.

Aplikasi jagaan kesihatan juga boleh dimanfaatkan untuk mendampingi dan menggalak para pesakit untuk menjaga kesihatan sendiri.

Kecerdasan buatan (AI) juga boleh membantu mengenal pasti risiko dan trend kesihatan penduduk untuk intervensi awal. 

Top