Images
  • covid-19 healthcare support drawing
    Lukisan yang menyokong para pekerja penjagaan kesihatan di tengah penularan virus korona COVID-19 

Sokongan orang ramai semakin meningkat terhadap karyawan jagaan kesihatan

SINGAPURA: Hospital-hospital di sini melihat sokongan yang semakin meningkat kepada para pekerja mereka yang perlu bekerja waktu panjang dan merawat lebih ramai pesakit dalam berdepan dengan penularan virus korona COVID-19.

Ini di tengah-tengah laporan mengenai karyawan jagaan kesihatan yang dijauhi oleh orang ramai.

Kata-kata semangat sebagai menunjukkan penghargaan kepada kakitangan jagaan kesihatan yang berdepan dengan penularan COVID-19.

Bahkan bukan kad-kad penghargaan sahaja, ada yang menghantar cemil-cemilan dan air minuman kepada kakitangan Hospital Besar Singapura (SGH).

Beberapa syarikat turut menghulurkan sumbangan makanan untuk kakitangan Hospital Tan Tock Seng yang bekerja sepanjang 24 jam.

Kesatuan bagi karyawan jagaan kesihatan mengatakan
orang ramai tidak perlu bimbang berada dekat dengan para pekerja barisan hadapan.

"Mereka semua amat terlatih. Mereka tahu mengenai kawalan jangkitan. Mereka tahu langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu diambil," menurut presiden Kesatuan Sekerja Khidmat Penjagaan Kesihatan, K Thanaletchimi.

Kesatuan itu akan mengagihkan 3,000 pek jagaan diri dalam masa dua minggu ini.

Satu dana dipanggil "Sayang-sayang" juga ditubuhkan.

Matlamatnya untuk mengumpul S$500,000 dan sebahagiannya akan digunakan untuk memberi baucar pengangkutan kepada pekerja jagaan kesihatan. 

- CNA/MM/tq

Top