Images
  • sg skyline
    (Gambar: Genevieve Loh)

Piawaian baru dilancarkan bagi penyimpanan makanan sejuk dan beku

SINGAPURA: Satu piawai keselamatan baru diperkenalkan bagi penyimpanan makanan sejuk dan beku.

Ia sebahagian daripada usaha Agensi Makanan Singapura untuk memastikan kesegaran dan mutu makanan sejuk.

Syarat-syarat umum dan kod amalan itu bertujuan mengurangkan risiko makanan rosak dan membantu syarikat-syarikat mengamalkan cara penghantaran lebih baik.

Ia akan memperkukuh keyakinan terhadap rantaian bekalan makanan Singapura dan menggalak peluasan khidmat rantaian sejuk di peringkat dunia.

Majlis Pentauliahan Singapura sedang melakar program untuk memastikan pensijilan dilaksanakan dengan rapi.

Untuk meningkatkan kesedaran dalam industri makanan, persatuan-persatuan perniagaan, penyedia latihan dan institut-institut pendidikan lanjut akan didampingi sebelum akhir tahun ini.

- CNA/ZM/ha

Top