Images
  • tamil
    Hampir 500 peserta bergabung untuk pecah rekod S'pura bagi menaip mesej bahasa Tamil paling banyak dan dalam masa terpantas.

2 rekod S'pura tercipta bagi menaip dalam bahasa Tamil

SINGAPURA: Dua rekod Singapura tercipta bagi acara menaip dalam bahasa Tamil. Percubaan tersebut diadakan di Politeknik Singapura, anjurkan unit berita Tamil Mediacorp, TamilSeithi.

Acara itu adalah sebahagian daripada usaha TamilSeithi untuk mendampingi masyarakat Tamil dan menggalak penggunaan bahasa itu sebagai bahasa ibunda.

Rekod bagi "jumlah mesej bahasa Tamil paling banyak dikirimkan pada satu-satu masa" dicapai dengan pelibatan hampir 500 peserta.

Satu sijil juga diberikan Buku Rekod Singapura bagi "masa terpantas menaip mesej bahasa Tamil dalam telefon bimbit".

Masa yang dicatat ialah sekitar 1 minit setengah.

- CNA/RU/ai

Top