Images
  • accounting

Pelan baru industri digital dilancar bagi sektor perakaunan

SINGAPURA: Sektor perakaunan Singapura akan mendapat rangsangan dalam usaha pendigitalan menerusi satu pelan industri digital baru yang dilancarkan pada Khamis (22 Ogos).

Pelan tersebut akan membantu perniagaan kecil dan sederhana (SMP) menggunakan teknologi untuk meningkatkan daya keluaran serta daya saing.

SMP membentuk 98 peratus industri perakaunan.

Pelan industri digital merangkumi sebuah peta perancangan digital untuk memberi panduan kepada SMP bagi huraian yang boleh dilaksanakan selain latihan untuk pekerja bagi setiap peringkat pembangunan digital.

Pemerintah berharap pelan tersebut akan membantu syarikat-syarikat mengharungi rintangan dalam penggunaan teknologi.

Ini termasuk kos permulaan tinggi, kekurangan teknologi dan integrasi proses kerja serta kekurangan kemahiran untuk menggunakan teknologi dengan secara berkesan.  

- CNA/NU/fz

Top