Images
  • coe
    (Gambar: Roslan Rahman/AFP)

Harga COE bagi kebanyakan kategori ditutup lebih rendah dalam bidaan terbaru

SINGAPURA: Kebanyakan premium Sijil Hak Memiliki Kenderaan (COE) ditutup lebih rendah dalam bidaan terbaru pada Rabu (6 Nov).

Bagi kereta dalam Kategori A, untuk kereta-kereta sehingga 1,600cc dengan kuasa kuda tidak melebihi 130bhp, premiumnya ditutup pada S$30,000 - lebih rendah berbanding S$32,309 pada bidaan lalu.

Harga bagi kereta-kereta lebih besar dan berkuasa tinggi dalam Kategori B jatuh kepada S$40,009 daripada S$41,805.

COE bagi kenderaan komersil, termasuk kenderaan muatan dan bas, jatuh kepada S$25,392 daripada S$26,001 dalam bidaan sebelumnya.

Harga COE bagi motosikal ditutup pada S$4,100, meningkat dari S$3,889 dalam bidaan yang lalu.

Harga COE bagi kategori terbuka, yang boleh digunakan untuk sebarang jenis kenderaan tetapi biasanya digunakan untuk kereta besar, merosot kepada S$40,101 daripada S$42,020.

Secara keseluruhannya, 4,456 bidaan diterima dengan 3,454 kuota COE diperuntukkan.  

- CNA/FZ/fz

Top