Back Home

Kewangan

Berita Utama

Kepesatan perkembangan industri makanan halal masih berdepan halangan utama berikutan ketiadaan satu rangka kerja pensijilan halal yang seragam. Demikian menurut Warees Halal Limited (WHL atau Warees), sebuah syarikat di bawah Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Top