Gambar Pilihan Hari Ini

Images
  • af
    (Gambar: AFP)

Gambar Pilihan Hari Ini

BERITAmediacorp: Guni-guni yang diisi dengan botol-botol plastik diikat rapi supaya stabil di atas bumbung kereta ini dan tidak terjatuh.

Gambar Pilhan Hari Ini menunjukkan dua lelaki sedang bersiap sedia menghantar botol-botol plastik yang sudah digunakan bagi proses kitar semula di Bangkok.

Disebabkan jurang antara golongan miskin dan kaya semakin ketara, golongan miskin mahupun pertengahan akan melakukan apa juga untuk menampung kehidupan mereka.
 

- BERITAmediacorp/NA/na

Top