MX Global 2018

Images

MX GLOBAL JERMAN: Bandar Tani (Bahagian 3)

Kunci kejayaan Jerman menghasilkan bekalan makanan dalam bandar adalah masyarakat yang prihatin terhadap alam sekitar. Bolehkah masyarakat S'pura mencontohi semangat serupa?

Top