Images
  • Khutbah Aidiladha di Mawaddah
    Gambar fail khutbah di Masjid Al-Mawaddah. (Gambar: BERITAmediacorp/Taufiq Hussein Zalizan)

KOMENTAR: Khutbah Jumaat berperanan penting tetapi kandungannya masih boleh dibaiki

Khutbah Jumaat pada asalnya merupakan satu kesempatan untuk memberi peringatan kepada para jemaah tentang tanggungjawab dan kewajipan seorang Muslim.

Biasanya, khutbah Jumaat ditulis dan disampaikan oleh khatib itu sendiri dan kadang kala ia disampaikan bagi pihak khalifah atau sultan yang bertakhta pada masa itu.

Para jemaah dilarang untuk bercakap atau berbual semasa khutbah; bahkan mereka dianjurkan untuk merenung ucapan khatib yang kadangkala disampaikan dengan penuh emosi dan semangat.

Namun, khutbah Jumaat kemudian berubah menjadi faktor yang mungkin boleh memberi sokongan atau ancaman kepada pemerintah hari ini, terutamanya di negara-negara Islam.

KHUTBAH DISALAHGUNA
Ini kerana sesetengah khatib boleh menyalahgunakan khutbah untuk menyebarkan ajaran dan fikiran radikal.

Ancaman ini tidak boleh diambil ringan kerana radikalisme selalunya disampaikan dengan perasaan populis dan ketidakpuasan individu tersebut.

Justeru itu, beberapa kerajaan seperti di Malaysia dan Jordan, mengambil langkah untuk menyiapkan khutbah Jumaat melalui jabatan agama masing-masing supaya mereka dapat mengelak terjadinya keadaan tersebut.

Hal ini juga dilakukan oleh Singapura. Khutbah-khutbah Jumaat di Singapura disiapkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS dan diedarkan kepada semua masjid di serata negara.

Biasanya khutbah dibaca terus oleh khatib mengikut teks yang diberikan.

TOPIK KHUTBAH
Persoalan yang ingin dibincangkan sekarang adalah, apakah topik-topik khutbah yang ditulis oleh pihak kerajaan ini hanya tertumpu kepada isu-isu rohani dan moral sahaja?

Jika dilihat khutbah-khutbah yang tidak ditulis oleh kerajaan, terdapat pelbagai isu yang diketengahkan, contohnya isu budaya, politik dan isu yang kadangkala juga berunsur anti-kerajaan.

Unsur kritikan terhadap kerajaan boleh menjadi masalah dan boleh memberi ancaman kepada negara.

Ini kerana kritikan khatib mungkin merupakan pandangan yang tidak berasas dan bercampur dengan fikiran radikalisme.

Ini menyebabkan negara seperti Jordan menulis khutbah Jumaat dan tidak membenarkan pendakwah-pendakwah bebas menulisnya.

Seorang khatib seharusnya bersifat berkecuali, tidak menyebelahi mana-mana pihak apabila menyampaikan khutbahnya.

KAJIAN TERHADAP KHUTBAH
Saya telah mengkaji semua khutbah Jumaat Singapura sepanjang tahun 2017 termasuk juga khutbah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha untuk menjawab persoalan di atas.

Dalam kajian yang dilakukan, saya mengumpulkan semua ayat yang mempunyai tema yang sama dalam satu kategori.

Saya perhatikan hubungan dan kaitan antara kategori-kategori tersebut supaya dapat mengenal pasti isu-isu yang telah diketengahkan oleh MUIS, organisasi yang bertanggungjawab memimpin masyarakat Muslim di Singapura.

Hasil kajian yang dilakukan tidaklah mengejutkan: isu-isu rohani dan moral telah diketengahkan dalam 50 daripada 54 khutbah sepanjang tahun 2017.

ASPEK ROHANI DAN MORAL
Ini bukanlah sesuatu di luar jangkaan kerana sememangnya peranan khutbah adalah untuk membincangkan isu-isu rohani. Namun, setiap khutbah Jumaat mungkin mempunyai lebih daripada satu isu.

Terdapat juga isu-isu lain yang diketengahkan tidak melibatkan aspek rohani mahupun moral yang dibincangkan dalam khutbah tersebut.

Selain daripada tema rohani dan moral, saya mendapati khutbah-khutbah Jumaat juga cuba membincangkan isu kewarganegaraan.

Topik ini muncul dalam 33 khutbah sepanjang tahun 2017. Terdapat juga dua isu lain yang muncul sebanyak 18 kali iaitu kepentingan mencari dan memperoleh ilmu agama yang sahih dan kritikan terhadap ajaran radikalisme atau individu radikal.

Kebanyakan khutbah mengaitkan isu kewarganegaraan dengan sumbangan seseorang warga Muslim Singapura kepada negaranya.

Sumbangan ini seringkali digambarkan dalam konteks kepentingan melakukan kebajikan kepada masyarakat dan menyumbang kepada ekonomi negara.

Contohtnya, membasmi penyalahgunaan dadah atau bekerja keras demi pemulihan ekonomi negara.

MAINKAN PERANAN AKTIF
Dengan itu, khutbah-khutbah Jumaat mendorong warga Muslim Singapura untuk memainkan peranan aktif dalam pengislahan masyarakat dan tidak menggalakkan masyarakat mempunyai sikap “armchair critic” (pengkritik yang hanya pandai berteori dan tidak melakukan apa-apa perubahan).

Penekanan isu kewarganegaraan dalam khutbah merupakan usaha pemerintah untuk menjelaskan ciri-ciri ajaran radikal agar warga Muslim Singapura dapat mengesan individu yang mungkin mudah terpengaruh atau sudah pun terdedah kepada ajaran tersebut.

Ia juga merupakan satu penyataan bahawa Muslim Singapura tidaklah sama seperti Muslim yang radikal.

Salah satu sikap yang membezakan dua golongan ini adalah sikap terhadap bukan Muslim.

Sikap ini sering disampaikan dalam khutbah Jumaat dengan ia memuji daya toleransi, sikap lapang dada dan sikap memahami warga Muslim Singapura terhadap ajaran dan pandangan yang berlainan.

Sebaliknya ia mengutuk puak Muslim radikal kerana mempunyai pemikiran jumud lagi tidak bertoleransi.

WADAH YANG SESUAI
Adakah khutbah Jumaat wadah yang terbaik untuk membincangkan isu kewarganegaraan dan identiti seorang Muslim?

Kepentingan isu tersebut tidak dipertikaikan namun adakah wadah yang digunakan sesuai?

Apa yang saya maksudkan di sini ialah saya tidak memandang rendah terhadap kepentingan mahupun keperluan untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sosial dan politik seperti isu kewarganegaraan dan identiti nasional untuk diutarakan dalam khutbah.

Ia sememangnya merupakan isu yang penting yang perlu dibawa oleh seorang khatib dalam sebuah sesi khutbah.

Namun, apa yang saya persoalkan di sini ialah sama ada naratif dan persoalan kewarganegaraan dan identiti nasional yang seringkali diajukan dalam sesi khutbah itu lahir daripada sebab-sebab tertentu.

Misalnya, terdapat banyak artikel akademik yang membincangkan bagaimana sejak ancaman kumpulan Jemaah Islamiyah (JI ) dibongkar 18 tahun lalu, pelbagai usaha pemerintah diambil untuk memastikan masyarakat Muslim di sini dapat mengenal pasti diri mereka sebagai rakyat Singapura.

IDENTITI MUSLIM S’PURA
Contoh yang paling signifikan ialah, Projek Identiti Muslim Singapura (SMI) yang dilancarkan pada 2006, memberikan maklumat terperinci terhadap ciri-ciri rakyat Singapura yang ideal.

Namun, 12 tahun selepas Projek SMI, naratif dan mesej MUIS ini tetap tidak berubah. Adakah ini membayangkan bahawa masyarakat Muslim di sini masih belum lagi matang bagi mendapatkan satu perubahan terhadap wacana dan naratif agama?

Tidakkah ada keperluan untuk membangunkan perbincangan dan wacana yang baru dalam membincangkan isu berkaitan dengan kewarganegaraan dan identiti nasional dalam hubungannya dengan Islam?

Sekiranya MUIS merasakan bahawa masyarakat Muslim belum cukup matang, bagaimanakah kita boleh lebih telus dalam membincangkan hal yang berkaitan dengan masyarakat kita?

ANTARA MASYARAKAT TERMUDA
Masyarakat Melayu Islam di sini secara amnya merupakan antara masyarakat yang termuda di Singapura.

Makanya, daripada menumpukan idea-idea mengenai identiti dan kewarganegaraan negara, yang mana majoriti kaum Muslim muda di sini – serta pemimpin masa depan dalam masyarakat kita - telah menjalani modul Pendidikan Sivik dan Pendidikan Moral, Pengajian Sosial, atau Pendidikan Nasional di sekolah, MUIS sebaiknya perlu memanfaatkan masyarakat muda ini serta tenaga mereka.

Masyarakat Muslim di sini juga perlu mengetahui apa kesilapan yang telah kita lakukan, perlu sedar tentang apa sebenarnya masalah akar dan cabaran terkini yang membelenggu masyarakat.

KOMUNIKASI SATU HALA
Khutbah Jumaat merupakan komunikasi satu hala atau dikenali sebagai monolog.

Perbincangan yang diadakan lebih kepada satu pihak sahaja. Ia juga bukan kebiasaan bagi orang ramai untuk memberi maklum balas atau berbincang tentang khutbah Jumaat.

Setakat ini, tiada wadah perbincangan yang khusus atau sesuai untuk perkara-perkara atau isu-isu yang diutarakan dalam khutbah.

Namun begitu, jelas kelihatan pengaruh khutbah dan keberkesanannya lebih efektif jika dibandingkan dengan wadah lain jika dilihat daripada aspek jumlah pendengar.

Perbincangan dan perbahasan tentang maksud dan ciri-ciri kewarganegaraan, baik bagi kaum Muslim atau bukan, harus dilakukan secara terbuka, iaitu komunikasi secara dua hala.

Masyarakat harus mempunyai peluang untuk menyatakan pendapat dan berkongsi idea tentang cara terbaik untuk menyumbang kepada negara.

Suara-suara warga negara penting kerana mereka yang menyumbangkan masa, wang dan tenaga kepada negara ini.

Ini tidak bermaksud perbahasan kewarganegaraan dari sudut Islam tidak mempunyai ruang dalam medan intelektual hari ini.

PERBAHASAN DIPERLUKAN
Malah, perbahasan ini sangatlah diperlukan memandangkan ajaran-ajaran radikal yang berunsur anti-pemerintah kian menular di alam maya.

Namun jika diteliti konteks khutbah Jumaat ini, apakah huraian yang diberikan dalam khutbah-khutbah Jumaat tersebut berbeza dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah menerusi wadah yang lain?

Hasil kajian saya menunjukkan bahawa cara pentakrifan “kewarganegaraan” yang diketengahkan dalam khutbah-khutbah Jumaat tidaklah berbeza dengan apa yang diutarakan oleh pihak pemerintah di tempat lain, contohnya di Parlimen.

Ia termasuklah isu-isu seperti masyarakat majmuk, perpaduan sosial, dan juga taraf keagamaan kaum Muslim Singapura yang semakin meningkat.

Mungkin perbincangan itu diiringi hujah dan dalil dari nas agama tetapi pada dasarnya, ia hanya mengulangi apa yang telah dibincangkan di tempat atau wadah lain.

TINGKATKAN KESEDARAN
Khutbah Jumaat ialah peluang keemasan bagi para pemimpin dan asatizah untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu penting dalam hal ehwal masyarakat.

Namun, khutbah Jumaat hari ini menjadi satu wadah untuk menegaskan mesej-mesej yang sudah diketahui khalayak ramai, termasuk kaum Muslim Singapura.

Hal ini terjadi kerana pihak berkuasa mahu menghalang khutbah-khutbah Jumaat disensasi dan dipolitikkan dengan perasaan populis mahupun dicemar oleh ajaran radikal.

Ini sememangnya satu tujuan yang baik dan harus disokong tetapi ia seharusnya tidak menjadi penghalang untuk menulis isi khutbah yang substantif.

Begitu juga dengan perbincangan kewarganegaraan dan isu-isu yang lain.

Isu-isu ini memanglah mempunyai tempat dalam ruang intelektual masyarakat Muslim Singapura. Tetapi persoalannya adalah apakah khutbah Jumaat tempat yang wajar membangkitkan isu-isu tersebut kerana sifatnya yang satu hala.

Pandangan yang dikongsi dalam artikel ini adalah pandangan penulis sendiri dan tidak mencerminkan pandangan ISEAS - Institut Yusof Ishak.

MENGENAI PENULIS:
Mohammad Syafiq Suhaini ialah lulusan Sarjana Muda Sosiologi Universiti Teknologi Nanyang (NTU) dan kursus ijazah Sarjana di Universiti Oxford. Beliau juga seorang penyelidik bersekutu di ISEAS-Insitut Yusof Ishak.

- BERITAmediacorp/ur

Top