Images
  • Pergas (1)
    (Gambar-gambar: Pergas)

KOMENTAR: Islam di S’pura - wacana pemikiran bagaimana yang patut diinginkan

Wacana atau perbincangan mengenai Islam di Singapura semakin rencam melibatkan pelbagai tema dan isu. Persoalannya bolehkah kita menghasilkan wacana pemikiran Islam yang benar-benar unik dan menyumbang kepada wacana Islam global.Kebelakangan ini, perbincangan tentang membangun suatu wacana pemikiran Islam setempat sering disebutkan oleh beberapa pemimpin masyarakat Melayu/Islam kita.

Ramai yang menegaskan keperluan masyarakat Melayu/Islam membangun suatu pemikiran Islam lokal yang tidak terkesan dengan pengaruh luar.

Ini kerana pemahaman dan pengamalan agama di negara lain mungkin kurang sesuai dengan konteks masyarakat majmuk Singapura. Jadi, apakah wacana pemikiran Islam Singapura yang patut kita impikan?

Dalam menilai suatu wacana, adalah kurang tepat untuk kita terus menghukumnya sebagai salah. Ini adalah kerana ia terbit atas dasar keperluan, tuntutan, dan pengamatan terhadap persekitaran.

Persoalan yang lebih tepat untuk kita tanyakan dalam menilai suatu wacana ialah: adakah wacana itu membangun? Dan adakah wacana itu dapat dilestarikan (sustainable)?

KEPEKAAN TERHADAP ISU

Wacana yang membangun ialah wacana yang terbit daripada peringkat akar umbi (grassroots) dan mekar secara semulajadi.

Dalam erti kata lain, wacana itu haruslah mengambil pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) yang diterajui oleh anggota masyarakat, lahir atas dasar kepekaan terhadap suatu isu atau keperluan, lalu ia diterima oleh anggota masyarakat yang lain melalui persoalan, perbincangan, kritkan, dan olahan.

Wacana seperti ini lebih pantas dilestarikan kerana wujudnya satu ekosistem bagi perkembangan buah fikiran.

Ini berbeza dengan wacana yang melalui pendekatan dari atas ke bawah (top-bottom approach) yang diperkenalkan oleh satu pihak yang berkuasa kerana ia mungkin bersifat memaksa dan tiada ruang selain penerimaan.

WACANA PEMIKIRAN ISLAM S’PURA

Jika kita menelusur kembali sejarah perkembangan pemikiran Islam setempat semenjak kemerdekaan Singapura, kita dapat kenal pasti bagaimana ianya dipelopori oleh beberapa asatizah mapan yang mengupas isu-isu yang dihadapi masyarakat Melayu/Islam setempat.

Misalnya, sekitar tahun 1970an hingga 90an, wacana mengenai pendidikan Islam berkembang atas faktor peningkatan gejala sosial di kalangan masyarakat Melayu/Islam khususnya. Kelas-kelas agama yang sistematik, seperti yang dikelolakan Perdaus dan Pergas giat diperkenalkan.Pengisian keagamaan juga diterbitkan sama ada di corong radio – seperti program soal-jawab keagamaan – atau bahan-bahan bacaan mudah bagi rujukan orang ramai – seperti buku “Mari Sembahyang” yang diterbitkan dalam dua versi bagi lelaki dan perempuan.

Antara asatizah yang telah membentuk wacana pemikiran Islam Singapura pada zaman itu ialah Almarhum Ustaz Ahmad Sonhadji yang menyampaikan tafsir Al-Quran di radio. Ia kemudian diterbitkan dalam 30 jilid dengan judul moniker “Tafsir Al-Quran di Radio” dan menjadi tafsir lengkap yang pertama dalam Bahasa Melayu.

Pada waktu yang sama, Almarhum Ustaz Syed Ahmad Semait juga telah memainkan peranan penting dalam memperkembang wacana pemikiran Islam setempat dan serantau.

MEMPERKEMBANG WACANA

Selain menerbitkan pelbagai bahan bacaan melalui syarikat Pustaka Nasional milik beliau, Almarhum juga merupakan seorang penulis yang prolifik dan giat menterjemah banyak karya para ulama Islam daripada Bahasa Arab kepada Bahasa Melayu.

Almarhum Ustaz Embek Ali juga telah menerajui wacana membanteras ajaran sesat melalui ceramah umum dan kumpulan tulisan beliau yang diterbitkan dengan judul “Noktah Hitam: Ajaran Sesat di Singapura”.

Tidak ketinggalan juga Almarhum Ustaz Syed Abdillah Al-Jufri yang aktif mengajar dan menerbitkan buku-buku dalam ilmu fiqah (Anda Bertanya, Saya Menjawab) dan tafsir (Tafsir Pelita Al-Quran).

Dapat kita simpulkan bahawa tokoh-tokoh seperti ini menjadi ‘intellectual brokers’ bukan sahaja bagi perkembangan pemikiran Islam di Singapura malahan sekitar Nusantara juga.

Ini adalah kerana mereka secara aktif bergiat dalam memberikan pencerahan kepada persoalan semasa melalui penulisan dan penerbitan bagi konsumsi umum. Bahkah, ada di antara penerbitan tersebut masih lagi dicetak dan dikaji hingga kini.

WACANA YANG RENCAM

Selain para asatizah, terdapat juga kumpulan aktivis dan masyarakat sivil seperti Himpunan Belia Islam (HBI) dan Persatuan Perkumpulan Pelajar Islam (FMSA) yang giat mempromosikan wacana Islam di kalangan ahli-ahli persatuan mereka.

Persatuan seperti ini selalunya terdiri daripada mereka yang mendapat pendidikan formal di sekolah kebangsaan atau di peringkat universiti.

Mereka juga terkesan dengan perkembangan wacana Islam serantau dan Timur Tengah. Mereka bukan sahaja mengikuti kelas-kelas agama secara sistematik, bahkan membaca dan membincangkan teori-teori kemasyarakatan dan pendidikan Islam yang diketengahkan tokoh-tokoh seperti Buya Hamka, Yusuf Al-Qaradawi, Syed Naquib Al-Attas, Mohammed Al-Ghazali dan lain-lain lagi.

Kedua-dua aliran wacana yang dibawa oleh para asatizah dan masyarakat sivil ini bergerak seiringan dan saling melengkap antara satu sama lain.

Para asatizah dan masyarakat sivil ketika itu yang datang daripada latar belakang berbeza berinteraksi sesama mereka, sekaligus memperkaya wacana pemikiran Islam setempat dengan sudut pandang teologi, falsafah, dan sains sosial.

Ini menghasilkan wacana pemikiran Islam yang rencam, dan terhasil daripada peringkat akar umbi; yakni asatizah dan masyarakat sivil – bukan eka-sisi (one-sided), dan bukan pula terhad kepada golongan elit sahaja.

WACANA PEMIKIRAN HARI INI

Wacana pemikiran Islam Singapura hari ini diwarnai tema-tema seperti pemikiran radikal, pelampauan, dan kesederhanaan (wasatiyyah). Ini dapat kita amati daripada pelibatan Pergas – sebagai badan penaung asatizah Singapura – dalam mengetengahkan konsep wasatiyyah melalui penerbitannya saban tahun.MUIS sendiri turut menyumbang dalam wacana sedemikian dengan memperkenalkan Identiti Muslim Singapura (SMI).

Ia menggariskan sifat-sifat ideal yang perlu wujud pada setiap individu Muslim Singapura, seiring dengan resolusi “Kesederhanaan Dalam Islam” terbitan Pergas. Antara lain, resolusi Pergas dan SMI meyakinkan bahawa syariat Islam melarang keras apa jua bentuk pelampauan dan keganasan yang dilakukan atas nama agama.

Konteks terbitnya wacana tersebut boleh dikaitkan secara rapat dengan adegan pengganasan September 11 dan penangkapan anggota kumupulan pengganas Jemaah Islamiyah (JI) di Singapura dan serantau.

Rentetan daripada itu, pihak Pemerintah menggariskan pemikiran radikal dalam kehidupan beragama sebagai satu isu yang perlu ditangani bagi manjamin kesejahteraan awam.

Pada masa yang sama, terbit juga reaksi daripada kelompok-kelompok lain di kalangan masyarakat seperti ahli akademik dan tokoh-tokoh agama yang turut serta dalam membincangkan isu terbabit, sehingga ramai yang menyokong usaha untuk membasmi pemikiran radikal dalam pemahaman agama.

Semenjak itu, peringatan tentang keselamatan awam tidak pernah lekang daripada rujukan kepada keganasan serta kesannya. Wacana tersebut ternyata berkesan dalam memastikan perpaduan masyarakat Singapura daripada anasir-anasir pelampauan dalam apa jua bentuk yang dilakukan sesiapa pun.

KEROHANIAN DAN MOTIVASI

Selain itu, wujud juga satu lagi aliran wacana yang diketengahkan oleh beberapa asatizah muda melalui ceramah umum dan kursus berbayar.

Wacana yang bertemakan kerohanian dan motivasi Islam semakin mendapat sambutan di kalangan masyarakat muda yang memerlukan bimbingan dalam mengharungi hiruk-pikuk kehidupan hari ini.

Tema-tema seperti “menangani kehilangan yang tersayang”, “mengatasi kemurungan”, “mencapai cinta sejati” dan yang serentak dengannya memberi tumpuan kepada diri seseorang dalam merentasi liku-liku kehidupan peribadi.

Penglibatan kumpulan masyarakat sivil dalam membentuk wacana hari ini pula semakin pudar. Ini mungkin disebabkan kurangnya tingkatan kader (cadre) yang mampu menerajui wacana pemikiran Islam.

Pada masa yang sama, pengawalan bagi kelayakan para agamawan – yakni mereka yang berkeahlian untuk berbicara tentang hal-ehwal Islam – semakin diperketat sejak awal 2000an, apabila Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS) mula diperkenalkan.MEMBANGUN WACANA S’PURA

Dengan aliran-aliran wacana yang ada dalam pemikiran Islam Singapura hari ini, kita dapat simpulkan bahawa ia akan berlanjutan dalam lingkungan tema-tema seperti pemahaman silang-agama, intra-agama, dan intra-mazhab.

Ini adalah satu perluasan yang mantap daripada tema-tema “pemikiran radikal dan pelampauan” yang telah menjadi tumpuan utama sebelum ini.

Akhir-akhir ini, timbul beberapa kumpulan masyarakat sivil baharu yang menerajui dialog silang-agama dan intra-agama.

Kumpulan seperti Muslim Collective Singapore serta pelibatan para asatizah dalam Kumpulan Keyakinan Antara Kaum dan Agama (IRCC) memberikan suntikan baharu kepada wacana pemikiran Islam setempat dengan mengetengahkan isu-isu yang terkait dengan kehidupan beragama di dalam sebuah masyarakat majmuk.

Bagi wacana kerohanian dan motivasi Islam yang dipelopori sesetengah asatizah pula, walaupun ia ditujukan kepada perkembangan peribadi, ia telah mengundang perbincangan yang lebih menyeluruh tentang kesihatan mental.

Para asatizah juga berganding bahu dengan para kaunselor terlatih bagi memberi pencerahan yang lengkap daripada aspek keagamaan dan psikologi.

MENGURANGKAN JURANG WACANA

Sungguhpun begitu, para asatizah dan aktivis masyarakat sivil perlu berinteraksi dengan lebih rapat lagi bagi mengurangkan jurang di antara aliran-aliran wacana pemikiran Islam setempat.

Kedua-dua kumpulan ini juga boleh meraih manfaat bersama daripada kepakaran dan latar belakang pendidikan yang berbeza. Ini dapat menyemai wacana yang kekal mekar dan sepadan dengan realiti kehidupan masyarakat Singapura pada masa-masa mendatang.

Apakah hala tuju wacana pemikiran Islam kita seterusnya? Dengan adanya perancangan bagi menubuhkan sebuah Kolej Islam Singpura (SIC), ini memberikan satu kesempatan untuk kita ajukan wacana-wacana yang bakal membentuk masyarakat Singapura.


SIC berpeluang menjadi institusi berautonomi yang menaung kebebasan akademik, menyambut kepelbagaian pandangan, dan menampilkan suara-suara lokal (iaitu ahli akademik, tokoh agamawan, para penyelidik, dan aktivis setempat) dalam memajukan wacana pemikiran Islam Singapura.

Ini bukan sahaja bakal menjamin kelestarian wacana tersebut, bahkan boleh menghasilkan wacana pemikiran Islam yang benar-benar unik dan menyumbang kepada wacana Islam global.

MENGENAI PENULIS
Fauzan Arif ialah seorang penyelidik di Institut Yusof Ishak-ISEAS dengan tumpuan kajiannya adalah mengenai pemikiran Islam semasa dan sejarah Dunia Melayu.

- BERITAmediacorp/ur

Top