Images
  • solat masjid ar-raudhah 3
    (Gambar fail: AFP)

KOMENTAR: Gagasan ‘Islam sebagai cara hidup’ - apa sebenarnya yang dimaksudkan

Semasa perbahasan di Parlimen baru-baru ini mengenai pindaan kepada Akta Mengekalkan Keharmonian Kaum (MRHA), berlaku satu ‘debat’ sampingan mengenai apa yang dimaksudkan dengan ‘Islam sebagai suatu cara hidup’.

Semasa satu soal-jawab Anggota Parlimen Aljunied Faisal Manap telah menyuarakan pandangan bahawa bagi dirinya sebagai seorang individu Muslim, agama tidak boleh dipisahkan dari politik.

(Gambar fail AP Aljunied Faisal Manap)

Ini kerana menurut pandangannya "Islam merangkumi semua aspek kehidupan termasuk politik dan cara politik diamalkan." 

Pandangan tersebut menimbulkan rasa khuatir di kalangan sesetengah pihak tentang kemungkinan agama boleh digunakan untuk mendapatkan sokongan politik.

Selain kebimbangan sedemikian, persoalan pokoknya adalah apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai suatu cara hidup? Dan adakah benar bahawa Islam dan politik tidak boleh dipisahkan?

‘CARA HIDUP’

Gagasan bahawa Islam adalah satu cara hidup seringkali didengar di kelas-kelas agama mahu pun semasa ceramah-ceramah di masjid dan di ruang online.

Namun maksud di sebalik gagasan tersebut tidak jelas – adakah cara kehidupan ini berlandaskan nilai dan moral? Ataupun ia merangkumi sistem kehidupan, termasuk sistem politik?

Adalah penting bagi masyarakat Islam memperjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ‘suatu cara hidup’ kerana jika tidak, akan terdapat kekeliruan dengan idea mengenainya bercanggahan antara satu sama yang lain.

Mentelah lagi jika kekaburan ini menjejas cara kehidupan warga Muslim di Singapura.

Seorang sarjana Islam Khaled Abou el Fadl dalam bukunya, Reasoning with God, Reclaiming Shariah in the Modern Age turut berpendapat sedemikian.(Gambar: Wardahbooks)

Beliau menulis bahawa konsep “Islam sebagai suatu cara hidup" adalah terlalu kabur dan tidak jelas. Dan ini akan membawa kepada dua situasi yang berbeza.

Pertama, gagasan seperti itu memberikan ruang kepada pemahaman Islam yang lebih menyeluruh yang berteraskan nilai dan etika agama Islam.

Ini akan membuatkan Islam sebagai satu agama yang mudah, bersifat inklusif dan sesuai dengan apa jua keadaan kehidupan.

Dalam hal ini tumpuan kepada Islam adalah dari segi dalaman atau inti ajarannya dan bukan hanya kepada ritual dan amalan agama sahaja.

Situasi kedua pula adalah gagasan Islam sebagai satu jalan kehidupan yang bererti bahawa terdapat struktur, sistem dan ritual yang dikaitkan dengan Islam yang tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan.

Ini boleh mengakibatkan Islam itu sendiri dilihat sebagai satu agama yang bersifat totalitarian dan autoritatif terutama di kalangan mereka yang melihat Islam dari sudut legalistik sahaja.


PEMAHAMAN SEMPIT

Apabila kita mengatakan bahawa Islam dan politik tidak boleh dipisahkan kerana Islam itu satu cara hidup, kita seakan-akan menginterpretasi Islam sebagai cara hidup dengan menggunakan makna kedua - iaitu Islam yang bersifat eksklusif dengan pemahaman yang agak sempit dan hanya tertumpu kepada luaran sahaja.

Pendekatan ini menimbulkan beberapa masalah seperti ketidakserasian dengan kehidupan majmuk di Singapura yang mengamalkan sistem politik demokrasi dan sekularisme.

Pegangan terhadap pandangan yang eksklusif ini memberikan satu gambaran bahawa masyarakat Islam tidak dapat hidup dengan selesa di Singapura.

Walhal, terdapat banyak kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat Islam dengan membolehkannya hidup dalam keadaan yang selesa dengan haknya terpelihara.

Malah, bukan untuk masyarakat Islam sahaja tetapi bagi semua yang beragama atau pun yang tidak beragama.Lantaran itu, adalah penting bagi masyarakat untuk peka terhadap hak yang sedia ada dan juga memikir kembali pendekatan terhadap agama Islam itu sendiri; perlukah tumpuan terhadap agama hanya diberikan pada luaran sahaja (dari segi hukum) atau pun pada nilai yang dibawanya.

ISLAM ‘PELEKAT KERETA’

Perkara ini selari dengan pandangan Prof. Chandra Muzaffar dalam bukunya, Islamic Resurgence in Malaysia.Beliau menyifatkan trend yang hanya menumpukan kepada aspek luaran sahaja sebagai “Car-sticker Islam” atau pun Islam “pelekat kereta”.

Ia menggambarkan pemahaman terhadap agama Islam yang hanya menitikberatkan aspek luaran atau kulitnya sahaja – seperti dari segi pemakaian, ritual dan lambang-lambang lain; lebih daripada nilai-nilai murni yang diajarkan agama.

Mereka yang memberatkan bentuk luaran agama lebih daripada nilainya mungkin beranggapan bahawa dengan mengamalkan Islam yang ‘moderat’ boleh mengurangkan ‘keIslaman’ mereka.

Ini adalah pandangan yang kurang tepat kerana pemahaman Islam bukan hanya pada aspek luaran dan amalan sahaja tetapi juga dari segi nilai dan etika.

Ia termasuklah berpegang pada nilai-nilai murni, keadilan, kesaksamaan dan lain-lain lagi. Semua nilai ini diajarkan oleh agama dan tidak salah juga kalau kita mengamalkannya dalam konteks semasa hari ini.

POLITIK ISLAM

Seperkara yang berkaitan adalah apabila kita menyebut ‘Islam sebagai cara hidup’ apakah ia juga merangkumi soal politik?

Apakah ia juga membawa maksud bahawa sistem politik yang dipraktikkan dalam konteks hari ini jauh berbeza daripada yang dianjurkan Islam dan oleh itu tidak sebati dengan kehidupan seseorang Muslim?

Ramai sarjana Islam seperti Tariq Ramadan, Abdullahi Ahmed an-Naeem dan Khaled Abou el fadl berpendapat bahawa Islam tidak menganjurkan sebarang bentuk sistem politiik.

Mereka merumuskan bahawa bagi Islam nilai-nilai dan pemimpin yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin adalah lebih utama daripada sesebuah bentuk atau sistem pemerintahan.

Selain itu adalah juga sukar untuk kita memberikan definisi yang jelas tentang apa itu sistem politik Islam.

Dalam sejarah Islam sendiri terdapat banyak sekali corak pemerintahan dengan setiap pemerintahan itu mengamalkan sistem politik yang berbeza-beza.

Dengan itu, untuk mengatakan bahawa seseorang itu tidak boleh mengikut sistem politik zaman ini dan perlu mengikut sistem ‘politik Islam’ (yang tidak jelas bentuknya) adalah satu pandangan yang kurang tepat.

RUANG PERBINCANGAN

Kita akur bahawa terdapat beberapa masalah dalam perbincangan dalam masyarakat kita hari ini tentang apa yang dimaksudkan dengan Islam sebagai satu cara hidup.

Namun faedah yang boleh kita raih daripadanya adalah ia telah membuka ruang bagi perbincangan mengenai agama di ruang awam.

Selain itu ia juga meluaskan lagi pendedahan kita kepada tradisi intelektual Islam yang lebih menyeluruh.BERSIKAP KRITIKAL

Umumnya masyarakat Islam setempat perlulah peka dengan apa yang dimaksudkan dengan Islam sebagai cara hidup.

Kita perlu memahami konteks dan maksud di sebalik gagasan sedemikian dengan menilai agama secara menyeluruh dan bukan dari aspek luarannya sahaja.

Sebagai seorang Muslim kita perlulah bersikap kritikal dan sentiasa sedia mempersoalkan apa-apa idea yang mungkin menimbulkan masalah, demi mencegah sebarang kekeliruan yang mungkin berlaku.

Dengan berpemikiran sedemikian sahaja kita boleh membuka lebih luas lagi ruang bagi masyarakat Islam untuk bersifat inklusif dan terbuka dan pada masa yang sama mempertingkatkan lagi mutu wacana Islam di Singapura.

Komentar ini mencerminkan pandangan penulis dan tidak mewakili pandangan mana-mana pihak.

Muhammad Faris Alfiq adalah seorang pengkaji dalam wacana Islam di Asia Tenggara, sosiologi perundangan Islam dan politik Islam. Beliau berkelulusan Pengajian Melayu daripada Universiti Nasional Singapura (NUS).

- BERITAMediacorp/ur

Top