Images
  • megat isis
    Petikan skrin sebuah video ISIS yang menunjukkan Megat Shahdan dari Singapura. (Gambar: Facebook)

KOMENTAR: Fahaman ideologi radikal - mengapa ada yang masih terus terpengaruh?

BERITAmediacorp: Masyarakat Islam Singapura sekali lagi digegarkan dengan berita penahanan tiga warga Melayu/Islam Singapura di bawah ISA kerana ingin menyokong kumpulan ISIS. Apakah yang menyebabkan mereka terus terpengaruh dengan ideologi ISIS? Selain soal ideologi, apakah faktor lain yang perlu juga diberikan tumpuan untuk mengenalpasti mereka yang mudah terpengaruh?


Seringkali mereka yang menjadi radikal berputik dari kepercayaan bahawa ia merupakan tanggungjawab mereka untuk memperbetulkan keadaan yang salah.

‘Pembetulan’ dilakukan dengan memberikan sokongan dari pelbagai aspek termasuk memerangi golongan bukan Islam, mahupun golongan Islam, hanya atas kepercayaan bahawa perbuatan tersebut adalah ‘benar’ dan merupakan ‘kewajipan agama’.

Seperti kes tahanan yang diumumkan baru-baru ini, Imran bin Mahmood yang ditahan oleh ISA, turut mempunyai kepercayaan yang sama. Dia yakin bahawa ia merupakan satu tanggungjawab baginya untuk memenuhi ‘kewajipan yang dituntut agama’ dengan keluar berjihad bersama dengan mana-mana kumpulan yang cuba untuk menubuhkan sistem pemerintahan khalifah di Syria.

KEJAHILAN DAN KEFANATIKAN

Di sini jelas, akar masalah bagi radikalisme masih lagi bergantung kepada tafsiran yang cetek dan menyimpang mengenai konsep-konsep tertentu dalam agama.

Kejahilan dan kesamaraan dalam memahami konsep syariat seperti ‘khilafah’, ‘hudud’, ‘amal maaruf dan nahi mungkar’, serta ‘jihad’ jelasnya mendorong golongan tersebut untuk mempercayai bahawa tafsiran yang didokong ISIS merupakan satu interpretasi yang benar.

Walhal sekiranya konsep-konsep ini difahami dengan teliti, ia jauh daripada mengajak penganut Islam untuk menyakiti, apatah lagi mengorbankan nyawa manusia. Sebaliknya, konsep-konsep tersebut sangat berteraskan kepada keamanan yang turut boleh digunakan sebagai satu mekanisme untuk memelihara nyawa manusia.

Misalnya, sarjana dan ulama Islam terkemuka, Shaykh Abdallah Bin Bayyah berpendapat ‘sistem khalifah’ yang diimplementasikan dahulu merupakan sebuah sistem yang berlandaskan kepada sifat rahmah yang mendukung kepada pemeliharaan jiwa, maruah dan harta.

Namun, melihat kepada konsep kenegaraan dalam konteks hari ini, Shaykh Bayyah berpendapat sistem tersebut boleh sahaja digantikan dengan sistem kenegaraan yang wujud pada hari ini memandangkan sistem kenegaraan yang digunakan mempunyai intipati yang sama dengan hukum, syiar dan nilai Islam, meskipun sebuah negara itu tidak di bawah pemerintahan Islam.

Ini kerana agama Islam, menurutnya, seringkali melihat dan mengambil kira sesuatu kepada hakikat zat dan makna, dan bukan atas lafaz dan binaan kata sahaja.

Jelasnya, makna sistem khalifah itu sendiri hilang tatkala ia tidak mengikuti nilai Islam yang turut mengangkat nilai-nilai universal seperti keamanan, keharmonian dan keadilan.

Sistem khalifah yang diperjuangkan oleh golongan militan ISIS dengan menggunakan kekerasan, memusnahkan masjid dan tempat ibadat lainnya amatlah berbeza daripada sistem khalifah yang diimplementasikan dalam zaman khulafa’ al-rasyidin.

(Dalam buku 'Keganasan Bukanlah Jalan Ke Syurga' ini Shaykh Bayyah memberikan huraian terperinci dalam menyangkal fahaman ISIS. Gambar: Ummu Rabbisyfina/BERITAmediacorp)

Malah, pada zaman Rasulullah dan para khulafa’ al-rasyidin sendiri, pemerintahan mereka itu tidaklah menghancurkan gereja, sinagog dan rumah ibadat yang lainnya, sebaliknya dijalankan atas sifat kasih sayang dan harmoni.

‘TAK ADA KERJA’

Selain melihat kepada faktor agama, penting juga rasanya untuk melihat kepada faktor lain yang mendorong seseorang itu untuk menyokong atau menyertai ISIS, misalnya dengan melihat kepada faktor sosial.

Ketiadaan persekitaran yang baik, seperti sistem sokongan yang kuat, pekerjaan yang tetap, kemurungan boleh mendorong seseorang untuk mencari atau melakukan ‘sesuatu yang baru’ bagi mengisi kekosongan dalam kehidupan mereka atau menjadikan ‘sesuatu yang baru’ itu sebagai mekanisme untuk bergantung dan berpaut dengannya.


(Petikan skrin dari video ISIS menampilkan rakyat Singapura. Gambar: Facebook)

Rakyat Singapura radikal yang ditahan sebelum ini datang daripada latar belakang sebegini. Imran bin Mahmood yang ditahan baru-baru ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, rakyat Singapura yang menjadi anggota ISIS, Megat Shahdan juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan pernah mempunyai beberapa rekod jenayah sebelum ini.

Malah, wanita pertama Singapura yang menjadi radikal sendiri, Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari, ingin menyertai anggota militan ISIS di Syria bagi memenuhi hasratnya untuk menjadi "janda kepada suami yang mati syahid".

Ini bukanlah bermakna kita memandang serong atas latar belakang golongan dan kedudukan mereka yang terpengaruh atas diayah-diayah ISIS. Namun dalam menangani masalah radikalisme, masyarakat tidak boleh hanya melihat masalah isu tersebut daripada satu sudut sahaja, iaitu dengan melihat agama sebagai punca utama pengaruh seseorang menjadi radikal.

Sebaliknya, radikalisme adalah suatu masalah yang besar yang perlu dilihat daripada aspek dan faktor lain. Di sini konteks sosial memainkan peranan penting memahami apakah faktor yang mendorong seseorang itu menjadi radikal.

Ketiadaan sistem sokongan, lingkungan yang tidak membangun, serta sifat-sifat peribadi seperti sikap simpati, juga boleh menjadi faktor mendorong dan membentuk seseorang itu ke arah pengganasan.

BANTUAN LEBIH KOMPREHENSIF

Pendekatan alternatif ini penting agar bantuan dan fokus yang diberikan bukan sahaja datang daripada bentuk kaunseling yang amat bercorak agama. Dengan mengenalpasti akar masalah tersebut, pastinya bantuan yang betul dan sewajarnya dapat diberikan apatah lagi sekiranya akar kepada masalah tidak merangkumi persoalan-persoalan agama.

Sebaliknya, bantuan yang diberikan ke atas golongan yang terpengaruh dengan diayah ISIS akan bersifat komprehensif dengan menitikberatkan konteks sosial seseorang itu.

Memahami faktor-faktor lain juga penting dalam mengelakkan pelabelan yang absolut kepada sesuatu perkara. Sekiranya fahaman tentang kerumitan isu radikalisme diperluaskan kepada masyarakat, ia pada masa yang sama juga boleh mengelakkan daripada berlakunya stereotaip terhadap agama Islam, di mana ada pihak yang salah anggap bahawa Islam adalah punca masalah pengganasan.

Sifat generalisasi dan menconteng kesemua jalan penyelesaian atas nama agama perlu diteliti semula agar bukan sahaja stereotaip dapat dielakkan, malah langkah dan program yang proaktif yang berbentuk sosial dapat dilakar terlebih dahulu.

Sekali lagi tidak dapat dinafikan bahawa agama memainkan peranan dan merupakan salah satu faktor pendorong, namun jelasnya terdapat faktor-faktor lain yang turut sama pentingnya untuk diberikan perhatian.

KEWAJIPAN BERSAMA

Lantaran itu, kewajipan menangani masalah radikalisme kini bukan sahaja tertakluk kepada pemimpin agama sahaja. Sebaliknya, usaha menolak radikalisme merupakan tanggungjawab bersama bermula dengan masyarakat sendiri mengambil berat tentang anggotanya yang lain untuk membina sebuah lingkungan yang menyokong dan membangun.

Namun pada masa yang sama, para pemimpin agama tidaklah boleh bersikap tradisionalis sahaja dengan menggunakan kaedah lama dalam menangani cabaran ini.

Sebaliknya, mereka boleh memainkan peranan penting dalam memahami terlebih dahulu pelbagai lapisan masalah golongan yang terpengaruh dengan ideologi radikal, sebelum memberikan nasihat atau ‘kaunseling agama’.

Di sini terletaknya tanggungjawab mereka untuk meningkatkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan secukupnya dalam memahami dan menangani masalah radikalisme. 

- BERITAmediacorp/ur

Top