MX Global 2018

Images

MX GLOBAL JERMAN: Bandar Tani (Bahagian 1)

Pertanian kecil-kecilan di Jerman bukan saja membekalkan makanan lebih segar, malah memberi peluang kepada generasi muda mencuba bercucuk tanam.

Top