MX Global 2018

Untuk terus kekal berdaya saing, Singapura mempelajari dan menimba pengalaman daripada negara-negara lain. Mengubah suai dan memanfaatkan amalan-amalan terbaik mereka. Singapura juga mengongsi kemahiran dan pengalamannya yang unik dengan seluruh dunia. Sebagai sebuah rancangan, Merentas Global membuat perbandingan dengan negara-negara lain mengenai cara mereka menangani isu-isu serupa yang turut dihadapi Singapura. Antara negara yang diteroka adalah Denmark dan Jerman, Jepun dan Korea Selatan, serta Australia dan New Zealand.
Top