Melangkah Pasca COVID

Ia bermula sebagai satu masalah kesihatan yang kemudian menjadi satu pendemik global. Namun tiada siapa yang menjangkakan COVID-19 bakal berubah dan menjadi satu krisis segenerasi. Setiap aspek kehidupan manusia terutama pekerjaan dan mata pencarian teruk terjejas. Dalam siri ini dipaparkan usaha di pelbagai peringkat masyarakat yang bangkit untuk menghadapi cabaran yang dibawa krisis segenerasi ini.
Top