DETIK 2021/2022

Images

DETIK Episod 4: Pembelajaran teradun

Pembelajaran teradun? Bagaimanakah ia dijalankan? Apakah pula manfaat yang boleh diraih?

Para pelajar dan guru dari Sekolah Menengah Yuhua mengongsi pengalaman mereka dalam DETIK. 

Top