DETIK 2019

Images

DETIK Episod 18: Selain subjek lain, kini terdapat lebih banyak permintaan bagi tuisyen Bahasa Melayu

Selain subjek lain, kini terdapat lebih banyak permintaan bagi tuisyen Bahasa Melayu.

Malah, ada ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke kelas-kelas bimbingan sedemikian seawal 5 tahun. Bagaimanakah kesannya terhadap perkembangan bahasa ibunda kita?

Top