DETIK 2017/2018

Images

SINGKAP 2018 DUNIA: Pelbagai peristiwa mewarnai landskap politik tahun ini

Pelbagai peristiwa mewarnai landskap politik tahun ini. Dari pelucutan program nuklear hingga ke perang dagang, perkembangannya menjejas masyarakat sejagat. Rumusannya dalam Singkap 2018 Dunia. 

Top