Skip to main content

Iklan

Iklan

Komentar

NUANSA: Raden Kartini lambang perjuangan hak asasi, pemerkasaan wanita

Pada setiap tanggal 21 April, Hari Kartini disambut di Indonesia. Raden Kartini yang lahir pada 1879 adalah seorang wanita yang pemikiran, semangat dan tindak tekadnya menjadi contoh kepada anak bangsa Indonesia dan sejarah kemanusiaan dari belahan dunia terjajah. Hari Kartini ini juga kadangkala disebut Hari Wanita.

Anggaran Waktu Membaca:

BERITAmediacorp: Pada setiap tanggal 21 April, Hari Kartini disambut di Indonesia. Raden Kartini yang lahir pada 1879 adalah seorang wanita yang pemikiran, semangat dan tindak tekadnya menjadi contoh kepada anak bangsa Indonesia dan sejarah kemanusiaan dari belahan dunia terjajah. Hari Kartini ini juga kadangkala disebut Hari Wanita.

Riwayat hidup Kartini pendek.

Beliau wafat pada 1904, pada umur awal dua puluhan tahun setelah melahirkan anaknya. Kartini adalah seorang intelektual pada zamannya. Ini dapat dilihat dari lembaran surat-menyurat yang menyingkap kesungguhan dan kepedulian kepada ilmu, kefahaman budaya dan kedalaman komitmen moral-etika serta kepekaaan beliau berkenaan jalan sejarah dan nasib rakyat terbanyak.

Yang paling menonjol tentulah persoalan nasib perempuan dalam masyarakatnya, yakni masyarakat Jawa di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Keperihatinan beliau yang bersungguh-sungguh ini wajar diberikan tabik besar.

Namun kalau kita hanya menumpukan persoalan ini, kita sebenarnya belum dapat menangkap, malah tidak adil, dalam mengiktiraf dan menghuraikan pemikiran, cita-cita dan impian Kartini.

Ini harus kita perluruskan kerana ketokohan seperti beliau harus dapat menjadi inspirasi kepada kita hari ini, selain mempertimbangkan sejauh mana kondisi masa kini berbanding apa yang dialami dan disaksikan oleh Kartini.

Kartini dan Surat-Suratnya

Dari surat-surat dan makalah yang beliau tulis, Kartini memperlihatkan cakerawala pemikiran dan moral yang membuana tetapi membumi, mengkritik tetapi mengusul, menyeru tetapi tidak melulu, menggugah tetapi tidak melatah. Beliau bukan saja berani berfikir, tetapi mandiri dalam melakukannya, tanpa terikat dan terbelenggu oleh cara fikir yang seadanya.

Antara gagasan utama beliau adalah penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan. Perempuan bukan sahaja harus dihormati akan martabatnya, tetapi juga diiktiraf dan diberikan haknya.

Perempuan harus dibenarkan mandiri secara ekonomi dan ini memerlukan mereka memiliki kepandaian dan kemahiran untuk menjawat sesuatu bidang pekerjaan.

<p>Surat Kartini kepada&nbsp;Rosa Abendanon pada 1900an. (Gambar: Wikimedia)</p>

Pertama beliau berkeyakinan bahawa penyertaan perempuan dalam proses pembangunan adalah penting dan tidak boleh dientengkan:

“Dari masa ke masa menjadi semakin jelas bahawa kemajuan para perempuan merupakan faktor yang penting untuk membudayakan bangsa itu. Kecerdasan penduduk bumiputra tidak akan terjadi secara cepat bila perempuan ketinggalan dalam bidang itu, perempuan adalah pendukung peradaban.”

Perempuan baginya memiliki sifat dan sumber untuk membangunkan kesusilaan dalam masyarakat. Kecerdasan fikiran mesti datang bersama kecerdasan dan kehalusan budi. Beliau bertanya: “Siapakah yang dapat lebih banyak berusaha memajukan kecerdasan budi?

Baginya: “Ialah perempuan, ibu, karena pada haribaan ibulah manusia mendapat didikan yang mula-mula sekali, oleh kerana disanalah pangkal anak belajar merasa, berpikir, berkata.”

Makanya, penting membangunkan kaum perempuan yang bisa menjadi pemangkin kepada pembangunan bangsa itu sendiri. Mereka harus diberikan peluang untuk mempertingkatkan diri. Tanpa pendidikan dan kemahiran pada kaum ibu, segala usaha akan tersendat. Tegas beliau:

“Dan bagaimana sekarang ibu-ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak terpelajar? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan dapat maju dengan baik jika kaum perempuannya terbelakang.”

Kartini dan Pendidikan

Pendidikan bagi Kartini mencakupi pendidikan bagi membangunkan kecerdasan fikiran juga pembangunan perasaan, nilai dan hati budi. Beliau menyeru pemerintah kolonial Belanda supaya menyediakan masyarakat Jawa

“bacaan yang ditulis dalam bahasa populer dan dapat dipahami setiap orang. Bukan khotbah juga bukan ucapan sehari-hari yang semberono dan kurang berisi, melainkan cerita yang disajikan dengan sederhana, segar dan memikat hati. Karangan mengenai sebahagian dari kehidupan yang nyata, dari zaman sekarang, zaman lampau, juga dari dunia angan-angan, dan hendaknya terus- menerus diingat. Harus selalu ada dasar tatasusila, dasar mendidik!”

Maksudnya pendidikan yang sebenar kerana pendidikan yang berkesan hanya akan berhasil sekiranya ada sumber bacaan yang baik:

“Untuk maksud itu harus ditulis buku-buku besar dan kecil bagi orang dewasa dan anak-anak. Lalu harus diterbitkan majalah besar dan kecil, yang terbit tiap minggu atau tiap bulan yang memuat tulisan mengenai berbagai hal, yang memperluas pandangan, mencerdaskan pikiran dan memuliakan rasa hati. Sama sekali bukan surat khabar yang memuat berita kebakaran, pencurian dan pembunuhan, dan caci maki anonim dan sanjung puji berlebih-lebihan. Para pembaca hendaknya diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dalam berbagai bidang, yang kemudian dijawab oleh redaksi atau oleh sama-sama pembaca.”

Kartini dan Rakyat

<p>Sambutan Peringatan Hari Kartini pada 1953.</p>

Kartini walaupun hidup dalam suasana 'priyayi' Jawa yang terpisah dari rakyat, memperlihatkan keprihatinan akan nasib rakyat Jawa. Beliau sedar akan kondisi perit rakyat terbanyak yang terhimpit dalam ekonomi kolonial yang melilit setiap kehidupan pribumi. Cukai ke atas rakyat Jawa, adalah keperitan amat bagi mereka.

Kartini sedar akan kepentingan kelompok bangsawan yang tidak akan membenarkan kemudahan dan kesempatan kepada rakyat Jawa terbanyak kerana sumber dan peluang yang ada dikhaskan kepada kelompok dan kerabat masing-masing.

Kesedaran dan keberpihakan yang ada pada Kartini bertolak dari perasaan keagamaan yang mendalam yang meminta seseorang itu prihatin akan mereka yang terlantar dan terazab.

Untuk menggerakkan kerja ketukangan dan hasil perekonomian masyarakat desa, Kartini bergiat menggalakkan kerja mengambil tempah ukiran kayu dan kerajinan membikin batik di daerahnya.

Kartini adalah pemerhati sosial yang tajam dan tidak silu-silu berpihak kepada mereka yang terabai dan terlantar. Beliau juga prihatin akan salah guna ketagihan candu, sesuatu yang beliau anggap lebih buruk daripada minuman keras. Beliau juga mengeluh akan keadaan rakyat yang harus bertempuh banjir yang merosakkan tanaman dan kediaman mereka.

Kartini Jiwa yang Perasa

Kartini adalah seseorang yang perasa dan cepat tersentuh pada persekitarannya. Beliau sedar akan kedudukannya sebagai anak priyayi, yang ada kesenangan hidup.

Walau terdedah kepada pemikiran Eropah, namun beliau tetap berjiwa dan berhati seorang Jawa. Ditulisnya begini:

“Boleh jadi seluruh tubuh kami sudah dihinggapi pikiran dan perasaan Eropa, tetapi darah, darah Jawa itu, yang hidup dan mengalir dengan panasnya di sekujur badan kami, sekali-kali tidaklah dapat dihilangkan.”

Kartini dan Impiannya

<p>Sekolah Kartini di Jakarta. (Gambar: Wikimedia)</p>

Kartini bercita-cita menjadi guru, menjadi penulis, menjadi bidan, malah untuk belajar di Belanda, atau setidak-tidaknya sambung belajar di Betawi. Beliau hidup dengan angan-angan yang semuanya menjadi motivasi beliau untuk bergerak, mencuba dan tidak takut pada masa depan.

Tetapi angan-angan ini bukan mimpi kosong.

Ia adalah impian yang beriringan dengan tekad untuk membawa perubahan yang lebih baik di masa hadapan. Beliau bertekad tidak akan mengikut pola tradisional dalam mendidik anak-anaknya, khasnya yang membungkam prestasi anak-anak perempuan.

Banyak impian Kartini sayangnya tidak terkabul.

Beliau tidak dibenarkan belajar di Eropah. Belajar ke Betawi saja tergendala, sedang impian menjadi bidan juga hilang terlepas.

Namun beliau terus belajar, menulis dan membaca dengan sendiri dan menggerakkan usaha pendidikan dan penggalakan kepada para pengukir kayu dan perajin batik di Jepara agar membangunkan ketukangan mereka.

Juga beliau sempat mendirikan Sekolah Kartini yang kemudian disambut oleh adik-adiknya.

Yang menariknya, Kartini tetap yakin bahawa kerja pencerahan dan perubahan harus tergembeling sama oleh lelaki dan perempuan:

“Generasi muda, baik laki-laki atau perempuan, harus bersatu. Setiap orang dapat melakukan sesuatu untuk memajukan, meningkatkan derajat bangsa kami. Tetapi apabila kami mempersatukan kekuatan kami dan bekerja bersama-sama, maka hasil usaha kami akan lebih besar. Bersatu kita kukuh dan berkuasa.”

Inilah hayat kepedulian dan impian Kartini.

Lembaran sejarah yang beliau cipta mengarah kepada satu pesan bahawa pemberdayaan dan kemandirian untuk berfikir sangatlah penting.

Visi kemanusiaan beliau menjangkau lebih luas dan mendalam dari apa yang selama ini kita sering kaitkan dengan tokoh ini dengan emansipasi perempuan.

Inilah Srikandi yang tekadnya padu dan kemandiriannya jitu. Beliau pernah bermadah:

“Habis malam terbitlah terang
Habis badai datanglah damai
Habis juang sampailah menang
Habis duka tibalah suka”


Dan izinkan saya menambah:

Mulai pagi mentari menghidupi
Mulai reda berputiklah lega
Mulai gerak di situkan semarak
Mulai sadar terpanggil menebar


MENGENAI PENULIS:

Dr Azhar Ibrahim Alwee ialah Pensyarah Pengajian Melayu di Universiti Nasional Singapura (NUS). Selain kesusasteraan klasik dan moden Melayu, fokus penyelidikan beliau adalah wacana penulisan kritikal dan pembangunan intelektual Melayu-Indonesia.

Sumber : BERITA Mediacorp/ha

Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini

Langgani buletin emel kami

Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.

Iklan

Lebih banyak artikel Berita

Iklan