Skip to main content

Iklan

Iklan

Komentar

KOMENTAR: Mengenali Hamzah Fansuri & sumbangannya kepada Dunia Kesusasteraan Melayu

Dunia Melayu pastinya berbangga memiliki seorang ahli tasawuf dan juga sasterawan besar dalam sejarahnya, Syeikh Hamzah Fansuri, yang dipercayai hidup antara separuh akhir abad ke-16 sehingga awal abad ke-17.

Anggaran Waktu Membaca:

BERITAmediacorp: Dunia Melayu pastinya berbangga memiliki seorang ahli tasawuf dan juga sasterawan besar dalam sejarahnya, Syeikh Hamzah Fansuri, yang dipercayai hidup antara separuh akhir abad ke-16 sehingga awal abad ke-17.

Tidak banyak diketahui tentang tokoh ini kecuali dari catatan dirinya dalam syair-syairnya. Antaranya disebut beliau berasal dari Pancur, Barus. Maka itulah sebab terlekat Fansuri pada namanya.

Wilayah pesisir di Utara Sumatera ini terkenal dengan kapur barus yang dihasilkannya – suatu komoditi yang telah digunakan sejak dari zaman Mesir Kuno, dan Hamzah berbangga dengan tempat asalnya sehingga ditulisnya “Hamzah Fansuri di negeri Melayu/tempatnya kapur di dalam kayu.”

SANG PENCIPTA SYAIR

Menurut Syed Muhammad Naguib al-Attas, Hamzah Fansuri adalah sang pemula syair. Sebelum Hamzah, belum lagi diketemukan puisi beritma ini, yang mempunyai kemiripan dengan gaya pantun, namun tanpa pembayang atau sampiran.

Dari konteks persekitarannya, Hamzah banyak memanfaatkan perlambangan yang dirangkul ke dalam syair-syairnya sehingga menjadi kesatuan ungkapan yang khas berciri Nusantara. Banyak perlambangan laut yang terlantun dalam syair Hamzah, antaranya sangat padat dibaitkan sebegini

“Hamzah Shahir Nuwi terlalu hapus
Seperti kayu sekalian hangus
Asalnya laut tiada berarus
Menjadi kapur di dalam barus”


Selainnya dikumandangkan,

“Aho segala kita yang berhati
Jangan lupakan ma’ al-hayati
Barangsiapa tahu akan laut yang jati
Dunia akhirat tiada ia mati”


Perlambangan dan tamsilan yang digunakan Hamzah, sepertimana dalam karya Sufi yang lain, tidak bisa dibaca secara harfiah. Inilah letaknya tradisi takwil yang sangat diberati dalam kalangan pendukung Sufi, dan sering dipertegas juga bahawa ajaran Sufi ini bukan ditujukan kepada awam yang ramai, melainkan kepada sang salik yang bersungguh mencari dalam tarekat dengan punca ilmu yang sahih dan terpilih.

Bentuk syair dimanfaat Hamzah untuk menyampaikan asas ajaran tasawuf dengan kepada sang salik, yakni orang yang sedang menempuhi jalan kerohanian dengan membersihkan kalbu, melawani nafsu dan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada Sang Pencipta.

Sering pencarian ini diumpamakan dambaan seorang kekasih (Asyikin) kepada Sang Kekasihnya (Mahbub).

Bentuk bahasa perlambangan inilah yang menjadi ciri khas kesufian yang citanya mendekati Tuhan dengan khusyuk dan gemilang. Bayangkan kunang-kunang yang terbang ke api yang membara, hanya untuk melebur sama, ataupun jangan sampai menjadi gajahmina (paus) yang terdair-dair di lautan samudera, namun ia terasakan kehausan.

(Gambar: Sumber web)

Inilah antara tamsilan yang terdapat dalam syair-syair Hamzah. Keseimbangan isi dan bentuk menjadikan syair Hamzah sangat indah sehingga barisan kalimat yang disusun itu memberikan kedalaman makna dengan kesentuhan rohani. Umpama disebut begini jela

Sunnat Muhammad terlalu azim
Barang memakai dia bernama salim
Karana Rasulullah sempurna hakim
Menunjukkan jalan ke Jannat al-naim


Shariat itu ambilkan kandil
Supaya engkau menjadi khalil
Karena ia datang daripada Rabbun Jalil
Menyatakan Allah dan hakikat sabil


Sehinggalah yang sarat dengan perlambangan:

Ada kekasih di padang ghaib
Daim berlindung di rumah talib
Amarnya datang terlalu ghalib
Mencari Dia akan kita wajib


Inilah ciri khas ajaran tasawuf atau sufisme dengan tema cinta-kasih yang tali pengikat yang kuat, yang direntang bukan saja antara Tuhan dan makhluk ciptaanNya tetapi juga sesama makhluk.

Lafaz sufisme, banyak menggunakan perlambangan dan tamsilan sehinggakan kalau dibaca secara harfiah pasti akan membawa kesalahfahaman dan pertentangan.

Maka di situlah terbentuknya syair yang sarat dengan tamsilan sedangkan langgam bait-bait yang beritma suku katanya memudahkan hafalan bagi pengikutnya.

PEGANGAN WAHDATUL WUJUD

Hamzah Fansuri berpegang kepada konsep Wahdatul Wujud, yang dalam dunia Sufi dipelopori oleh beberapa tokoh Sufi, antaranya Ibn Arabi, yang memberati dimensi batin dari yang yang zahir, sedangkan yang wujud dan hakikat sebenarnya hanyalah Tuhan Sang Pencipta.

Panjang lebar Hamzah menghuraikan konsep ini dalam syair-syairnya, selain risalah-risalah seperti Syarab al-Asyiqin (Minuman Orang Berahi) dan Asrar al-Arifin (Rahsia Ahli Makrifat).

Dalam sejarah perkembangan Islam di rantau ini, perselisihan doktrin berlaku apabila kelompok ortodoks yang menafsirkan ajaran Wahdatul Wujud sebagai tersimpang dari akidah, sehinggalah nanti terjadi pengharaman ajaran ini dengan buku-buku yang mengandungi ajaran ini dibakar dan pengikutnya diburu.

Pastilah ini bukan saja pertentangan dari aliran yang berbeda, namun juga persaingan dalam kalangan penguasa istana, yang mana turun naik kuasanya juga bergantung kepada kelompok mana yang ia telah taja dan naungi.

PENYEBARAN DAN PENERIMAAN

Sheikh Syamsudin al-Sumatrani (w. 1630) yang dianggap sebagai sahabat dan murid Hamzah Fansuri, telah menulis syarah menjelaskan akan maksud pada syair-syair Hamzah. Ternyata, dengan tersebarnya ajaran Wahdatul Wujud, tersebar sama syair-syair Hamzah di merata Nusantara. Dengungan syair beliau boleh didapati dalam Syair Perang Mengkasar karangan Enche’ Amin, peranakan Melayu Mengkasar sekitar 1670 M.

Begitu juga dengan beberapa puisi tasawuf yang terkarang dalam kalangan pujangga Jawa di kraton Surakarta. Malah dalam puisi doa yang terlorek pada meriam asal Singgora abad ke-17, dikatakan mempunyai kemiripan dengan bait-bait sufi Hamzah.

Perjalanan sufi menempuhi jalan salik bukanlah mudah, selain harus ada pedoman, pastilah berguru dari ketua tarekat. Inilah yang dibayangkan Hamzah, akan jalan empat yang sayugia dijalani, bermula dengan pengakuran kepada Syariat, dengan berguru pada siding tarekat, demi mendalami ilmu makrifat dengan puncak pencapaian makam hakikat.

Inilah tradisi kesufian yang menitikberatkan kedalaman rohaniah mencari makrifat, datang sama dengan keindahan ungkapan dalam ilham kata dan rasa.

Di tangan Hamzah syair Melayu, atau ungkapan tasawuf Melayu mencapai puncak tertinggi, yang tiada tertanding pada zamannya dan zaman sesudahnya.

Di zaman ini Hamzah sekali gus mendapat jolokan sebagai ahli tasawuf dan sasterawan sekali gus.

Tidak keterlaluan untuk mengatakan di tangan Hamzah paduan ini mencapai tahap yang tinggi sehingga ia menjadi teladan dan kekaguman seterusnya dalam sejarah. Hasil ilham beliau, bahasa Melayu dan kekata Arab dan Parsi tersulam indah menandakan juga kegeniusan Hamzah.

SYAIR PERAHU

(Gambar: Wikimedia Commons)

Puitika tasawuf Hamzah sarat dengan perlambangan makna, tanpa menjadi hambar mahupun samar. Ritmanya yang mengalun sama terpadu dengan tamsilan yang disusun.

Syair Perahu contohnya, diibaratnya manusia dengan perahu, yang harus menempuh laut demi menuju pulau yang Satu. Perahu inilah yang harus cukup kelengkapan bekal dan peralatan, serta perahu yang tegap dan kukuh dengan layar, sauh dan pendayung. Sewaktu perlayaran ini, harus kuat ditempuhi badai taufan, ombak gelora serta batu karang yang tajam dan ikan-ikan hiu yang berkeliaran di dalamnya.

Inilah kiasan bagi perjalanan sang salik yang harus tabah berdepan dugaan dan ujian. Bekalan yang cukup dalam perjalanan diisi dengan wirid dan ibadah serta penjernihan kalbu agar tercapai mujahadah dan musyahadah.

ILHAM YANG MENGABADI

Dalam dunia Islam Nusantara hari ini, masih ada sesetengah kumpulan tasawuf yang menekuni penulisan tasawuf Hamzah Fansuri.

Dalam kalangan pondok pesantren, karya Hamzah masih beredar dan dibaca, walaupun ada penguasa dan pendakwah agama yang kurang senang dengan unsur-unsur Wahdatul Wujud.

Begitulah juga pernah terjadi dalam sejarah. Dipercayai selepas era Hamzah dan Syamsuddin, berlaku pembanterasan Wahdatul Wujud, yang diketuai oleh Syeikh Nuruddin ar-Raniri, dengan restu istana Acheh. Walau bagaimanapun aliran Wujudiah ini bergerak secara senyap sedangkan karya Hamzah tersebar di merata tempat sehinggalah dikesani peredarannya pada abad ke-19.

Ternyata sosok Hamzah yang teranugerah dengan ilham kesufian wujudiah adalah pembuka tirai kepada banyak penciptaan.

Tidak kurang ilmuan, sasterawan dan seniman yang diinspirasikan oleh bait-bait Hamzah, dari senikata lagu “Kias Fansuri” oleh M Nasir, ke puisi-puisi sufi Johar Buang, sehinggalah kajian akademik oleh Abdul Hadi W M berjudul Tasawuf Yang Tertindas (2001).

Dalam Pengajian Melayu pasca kemerdekaan, karya-karya Hamzah telah menjadi sebahagian dari korpus ilmu yang dibaca, dikaji dan dihargai sebagai sebahagian daripada wacana intelektual-spiritual rantau ini.

Abdul Hadi W M menyifatkan beliau sebagai “pembaru spiritual”, sedangkan S M N al-Attas mengalungkan tokoh ini sebagai pelopor wacana Islam yang ilmi dan akli di dunia Melayu.

Hadirnya Hamzah dalam sejarah membawa tiga perkara untuk direnungkan.

Pertama, kefahaman agama yang disandari dengan ungkapan yang berseni dan berfalsafah, tertulis dan tersebar bertahan lama menjadi tradisi yang kelak diungguli sebagai suatu pencapaian kebudayaan yang tinggi.

Kedua, tradisi keagamaan yang berbeda dengan aliran yang dominan pasti melalui penentangan, dan sering kali kepentingan politik yang menyebabkannya.

Ketiga, tradisi keagamaan dan keintelektualan yang kaya, bukan saja mempunyai hayat yang panjang, malahan ia terus menjadi inspirasi kepada etos kreativiti kebudayaan dan peradaban.

Begitulah sumbangan Hamzah Fansuri, sang perintis tasawuf wujudiah dan syair Melayu yang sehingga ke hari ini namanya terabadi, betapa beliau pernah berpesan:

“Dunia ini umpama dagang
Datang musim kita kan pulang.”

MENGENAI PENULIS:

Dr Azhar Ibrahim Alwee ialah Pensyarah Pengajian Melayu di Universiti Nasional Singapura (NUS). Selain kesusasteraan klasik dan moden Melayu, fokus penyelidikan beliau adalah wacana penulisan kritikal dan pembangunan intelektual Melayu-Indonesia.

Sumber : BERITA Mediacorp/ha

Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini

Langgani buletin emel kami

Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.

Iklan

Lebih banyak artikel Berita

Iklan