Skip to main content

Iklan

Iklan

Komentar

KOMENTAR: Kesejahteraan dan hak pekerja harus sentiasa dilindungi dan diperjuangkan

Anggaran Waktu Membaca:

BERITAmediacorp: Hari Buruh atau lebih dikenali sebagai Hari Pekerja adalah masa untuk kita merenungi, mengiktiraf dan bersolidariti bersama golongan pekerja. Umumnya ramai di antara kita adalah dalam kategori golongan pekerja, ataupun yang lahir dan membesar dari keluarga golongan pekerja – yakni mereka yang bukan dari golongan elit yang berkuasa atau golongan pemodal.

Kenyataan hari ini, dengan kelembapan ekonomi semenjak COVID-19 melanda, sangat perit dilalui oleh golongan pekerja seperti pembuangan pekerja, potongan gaji dan aturan kerja yang semakin tidak menentu.

Maka itu, wajar juga Hari Buruh diperingati sebagai hari bagi mereka yang hilang pekerjaan akibat dibuang kerja atau syarikat dan majikan mereka terpaksa gulung tikar.

Dekad-dekad selepas Perang Dunia Kedua, kemakmuran ekonomi, membenarkan kondisi pekerjaan diatur baik, dengan kawal selia pemerintah yang menggubal undang-undang pekerjaan demi menjamin kesejahteraan rakyat terbanyak.

Kesatuan sekerja pernah memainkan peranan penting semasa dekad-dekad tersebut, tetapi hari ini kesatuan sekerja sudah hilang taringnya.

PERANAN PEMERINTAH LINDUNGI HAK PEKERJA

Namun hari ini, banyak peranan ini diambil alih oleh pemerintah yang berusaha menjamin hak pekerja, tanpa juga perlu mengabaikan kepentingan pemodal dan pelabur.

<p>(Gambar: Roslan Rahman/AFP)</p>

Wajarlah apabila Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia pernah menulis akan pentingnya dicarikan huraian hak pekerja yang lebih adil dan munasabah. Bagi beliau mogok pekerja bukan jalannya:

“Kita harus menuju suatu kedudukan produksi, di mana pemogokan, yang menjadi alat perjuangan yang terakhir bagi kaum buruh, dapat dihindarkan. Bagaimanapun juga pemogokan menghentikan produksi dan karena itu merugikan kepada negara dan masyarakat. Persengketaan antara buruh dan majikan harus dapat diselesaikan dengan damai, di mana kedua belah pihak mendapat kepuasan. Untuk sementara waktu, perdamaian bekerja itu sukar dicapai dengan tidak campur tangan dari pemerintah. Dan pedoman bagi instansi pemerintah yang bersangkutan ialah kepentingan negara, di mana tersimpul tujuan untuk memperbaiki dasar hidup kaum buruh sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Mencapai kegembiraan bekerja hendaklah senantiasa tujuan kita.”

Pastinya mediasi seperti ini bukanlah mudah dan sering kali juga kepentingan pemodal terusung dulu, sedangkan kepentingan pekerja semakin tertekan.

Untuk membicarakan dunia pekerja, sebaiknya kita bertolak dari permasalahan dan cabaran yang dihadapi oleh para pekerja.

Kita maklum para pekerja sering merintih akan keadaan dan nasib mereka. Mungkin mereka yang mengalaminya mengetahui sebab musabab pengalaman yang mereka hadapi atau sedang berdepan. Mungkin juga banyak yang tidak tahu atau kurang sedar.

Kesedaran para pekerja justeru penting untuk menjamin kebajikan dan kesejahteraan, sama pentingnya dengan meningkatkan kemahiran dan produktiviti mereka.

Antara perkara yang harus dalam kefahaman mereka adalah sistem perekonomian yang sedang berlangsungan hari ini. Inilah persoalan struktur ekonomi yang pekerja harus ambil tahu. Ia adalah pelaksanaan beberapa dasar ekonomi neo-liberal, yang terpakai dalam pelbagai ekonomi negara. Bagi sesetengah negara, dasar ini terpakai agak menyeluruh, sesetengah negara lain pula terbatas atau disesuaikan.

Dalam ekonomi neo-liberal, pasaran menjadi mekanisme penentu penawaran dan permintaan, atas segala yang asas atau sekunder. Ia bertolak dari tanggapan bahawa rasional pasaran akan menjamin penggunaan sumber dengan baik dan optimum. Hanya pasaran akan menjamin “kepatutan” harga, bersama andaian bahawa dengan persaingan terbuka, mutu barangan dan perkhidmatan akan terjamin. Yang paling ditonjolkan dari kefahaman ini ialah pemerintah usah campur tangan dalam mengatur ekonomi.

SEKTOR SWASTA JUGA BOLEH MAINKAN PERANAN

Sebaliknya sektor swasta yang harus diberikan peluang untuk menyediakan dan membekalkan keperluan awam.

Menariknya pula, pemerintah digalak mengurangkan subsidi dalam sektor pertanian, pendidikan, kesihatan dan sebaiknya sektor ini dibuka kepada swasta untuk menggerakkannya.

Pelaksaan dasar ekonomi neo-liberal di beberapa negara telah menyebabkan banyak masalah. Paling menonjol adalah kebergantungan ekonomi negara kepada aliran pemodal dan kewangan antarabangsa, yang mudah saja memindahkan modal dan dana dari satu ekonomi ke satu ekonomi yang lain sehingga terjadi dislokasi ekonomi yang dahsyat.

Akibat ketergantungan ini, pemerintah lebih pro-perniagaan daripada pro-pekerja, sehingga ada negara yang terpaksa membuka pasaran buruh mereka kepada pekerja asing hanya untuk menjamin kos pengeluaran yang tidak tinggi kepada pemodal.

Lantas pekerja lokal (tempatan) harus bersaing dengan pekerja dari negara luar dengan gaji yang rendah, selain peluang pekerjaan yang semakin menyempit.

Di sektor pekerjaan, aturan kontrak diperluaskan sehingga tiada lagi “kerja sepanjang hayat” dapat terjamin — semuanya disalurkan ke sistem kontrak yang diikat pengambilannya dalam durasi tertentu.

Aturan pekerjaan seperti itu bererti gaji yang umumnya telah ditetapkan dalam kontrak tidak bisa naik atau disemak kembali. Masalah akan timbul apabila kos kehidupan semakin tinggi, lantas menambah keperitan setiap isi rumah.

Malah yang sering terjadi ialah gaji rendah ini berstagnasi lebih sedekad lamanya.

Belum lagi ini, tercabut pula kemudahan lain seperti elaun pengangkutan, cuti, insurans perubatan dan lain-lain. Ia semakin parah pada pekerja di dalam kategori paling bawah. Jurang pendapatan semakin melebar dan kegusaran sosial semakin membahang.

Dengan melemahnya kesatuan sekerja, maka hak dan suara para pekerja tidak kedengaran kuat, malah di banyak negara, pemerintahnya saja tidak dapat berbuat banyak untuk menjaga hak pekerja. Ini berakibat daripada persekongkolan kepentingan elit berkuasa dengan elit pemodal.

<p>(Gambar: AFP/Roslan Rahman)</p> <p>&nbsp;</p>

PEKERJA GIG WAJAR DIBERIKAN PERHATIAN

Inilah sisi yang kita saksikan dalam sektor ekonomi 'gig' (kerja bebas). Malah mereka yang bekerja dalam sektor ini kadangkala tidak dianggap seperti pekerja lain, memandangkan mereka rata-rata diambil sebagai “pekerja sambilan” tanpa ada pencaruman, cuti dan hak-hak lain yang diberikan kepada pekerja umumnya.

Sekiranya model pekerjaan ini diperluaskan ke masa depan, maka ia akan membawa kesan besar kepada para pekerja.

Di sinilah terletaknya peranan pemerintah untuk menyusun dasar yang jelas bagi menjaga kepentingan pekerja kerana dengan dasar dan implementasi yang kukuh, maka ia setidak-tidaknya akan menjamin pekerja daripada tergusur oleh kepentingan dan keberuntungan pasaran semata-mata.

Rata-rata, atas nama mencergaskan ekonomi, kita kadangkala termakan dengan kefahaman neo-liberal bahawa dunia hari ini tidak dapat banyak diubah atas alasan “Beginilah sistem ini berjalan”.

Ini adalah suatu 'fatalism', penyerahan kepada takdir kononnya bahawa sistem ini berdiri dan ia tidak dapat diganti kerana inilah sedemikian jadinya - yakni suatu keputus-asaan telah dibenarkan.

Para pekerja yang belum tahu konteks zamannya, yakni ideologi yang melatari dan melilit masyarakatnya dan dunia global, bererti mereka (termasuk kita) yang masih terbuai oleh kesedaran yang tumpul.

Sekali lagi, dalam menggembeling kesedaran dan semangat pekerja, ialah penggubalan dasar sehingga para pekerja berasa mereka bukan dipaksa, tetapi usaha yang “saling merasa.” Inilah yang pernah ditegaskan Hatta:

“Oleh karena itu, perlulah kita mencapai suatu tingkat perhubungan kerja, di mana kaum buruh dapat merasakan, bahwa ia mempunyai kepentingan dalam perusahaan tempat ia bekerja. la harus dapat merasakan, bahwa perusahaan itu tidak lagi semata-mata kepunyaan mereka yang membawakan kapitalnya. Dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan tempat bekerja, kaum buruh kita lambat-laun harus mendapat keinsafan, bahwa ia ikut serta membangun masyarakat. Ini mudah dirasainya apabila ia mengalami, bahwa kemakmuran hidupnya bertambah dengan majunya usaha pembangunan.”

Bersolidariti dengan mereka golongan pekerja makanya bisa disalur lewat pendidikan popular demi menyadarkan pentingnya terus berwaspada dan prihatin kepada hak dan kepentingan para pekerja.

Ini bisa tercapai dengan menumbuhkan kesadaran kritis dalam kalangan awam agar terus tercerah dan terpanggil untuk bangun menggerakkan bersama dengan pekerja apabila hak mereka terabai dan ternafikan.

Setiap pekerja adalah manusia bermartabat, yang sama seperti yang lain, yang mempunyai keluarga, teman dan tetangga. Mereka perlukan masa untuk melapangkan waktu bersama dengan orang terdekat.

Inilah antara keprihatinan yang harus kita tumpukan di saat kita ghairah menyeru diligatkan kemajuan dan pembangunan.

Hanya dengan pembangunan yang manusiawi, bahawa kita dapat menjamin dasar dan praktis yang berihsan. Itulah yang diperlukan oleh para pekerja kita, termasuk saya dan anda semua.

Apabila Hatta menyebut “Mencapai kegembiraan bekerja hendaklah senantiasa tujuan kita," itulah yang sering kita dapati dalam pelbagai penggubalan dasar untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Hal yang beliau sebut pada dekad-dekad lalu, syukurnya telah terpakai dalam sistem ekonomi dan sosial kita kecapi hari ini:

“Masa sekarang tidak mengenal lagi perhubungan kerja yang semata-mata diperbuat antara majikan dan buruh. Di mana-mana pemerintah campur tangan, di mana perlu bertindak secara aktif menetapkan berbagai peraturan bekerja. Perlindungan buruh tidak saja didapat sebagai perlindungan bekerja dari bahaya dan kecelakaan, penetapan jam bekerja dan upah minimum, tetapi juga sebagai "jaminan sosial". Bukan hidup buruh sekarang saja yang harus dijamin, tetapi juga penghidupannya pada hari tuanya. Memang, semuanya ini belum sempurna diatur dan dipikirkan, penyelenggaraannya masih berlain-lain dari negeri ke negeri, masih jauh dari memuaskan, tetapi rata-rata diakui bahwa keadilan sosial dan jaminan sosial harus ada...”

PEKERJA ADALAH TUNJANG EKONOMI NEGARA

Benar, banyak lagi yang harus terjamin kukuh untuk golongan pekerja. Pekerja adalah tulang belakang sesebuah ekonomi dan negara. Mengabaikan mereka sama ertinya mengabaikan kesejahteraan negara.

Kesedaran sosial dan politik yang tinggi pastinya antara tenaga yang boleh menggerakkan kepedulian ke arah ini. Pemerintah juga mempunyai peranan penting demi menjamin kesejahteraan pekerja.

Namun para pekerja sendiri sebagai kekuatan sejarah dan sosial, juga sudah terbukti mampu berdiri untuk mendapatkan hak mereka yang asasi.

Begitulah yang tercantum dalam puisi “Buruh” karangan Usman Awang pada 1955. Ia berbunyi:

“Barisan yang sudah kebal dengan dugaan
Dengan kekuatan waja tidak terlumpuhkan
Berpadu dalam satu barisan gagah
Kaum buruh yang insaf sederap mara ke depan


Sekali bergerak berontak melepas cekik
Untuk keadilan dari tulang dan penih bertitik
Demikian mereka penuh semangat sedang berjuang
Dan kita penuh hormat memberikan tunjangan.”


Tabik kepada para pekerja! Selamat menyambut Hari Buruh!


MENGENAI PENULIS:

Sumber : BERITA Mediacorp/kf

Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini

Langgani buletin emel kami

Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.

Iklan

Lebih banyak artikel Berita

Iklan

Aa