Skip to main content

Iklan

Iklan

Komentar

KOMENTAR: Fakih Saghir agamawan di tengah-tengah persengketaan

Anggaran Waktu Membaca:

BERITAmediacorp: Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin adalah teks karangan Fakih Saghir yang tersempurna pada 1829. Karya ini berbentuk pengakuan dan pendirian akan duduk perkara yang berlaku di tanah Minangkabau.

Ia bersangkutan pertelingkahan antara kelompok “kaum Padri” yakni golongan agamawan yang puritan di bawah kepimpinan Harimau Nan Salapan, dengan kelompok penguasa Adat yang dipimpin oleh pengikut Yang Dipertuan Pagar Ruyung, Sultan Arifin Muningsyah.

padri
"Kaum Padri" Gambar: Sumber web 

Kedua-dua golongan ini bertelagah sehingga membawa banyak kerosakan dan korban jiwa.

Akibat terdesak penguasa adat mendapatkan bantuan Belanda dalam sengketa ini.

Nama penuh tokoh ini ialah Fakih Saghir ‘Alamiyat Tuanku Saming Syeikh Jalaluddin Ahmad Kota Tuho. Teks ini terlihat ditujukan kepada penguasa Belanda yang semakin kuat berpengaruh di berbagai daerah Sumatera.

Jelasnya Fakih Saghir meminta Kompeni Belanda faham akan keadaan, selain perlunya campur tangan demi menghindarkan kerosakan.

Surat Keterangan ini disunting dan diterjemahkan dari huruf Jawi ke Rumi oleh E Ulrich Krtaz dan Adriyetti Amir, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada 2002.

Teks ini sebenarnya unik kerana ia adalah salah satu dokumen pribumi yang dapat membayangkan peristiwa Perang Padri yang meletus di Tanah Minang antara 1803-1838.

Terkandung di dalamnya gambaran perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, dengan timbulnya sekelompok agamawan yang lebih bertegas dan keras dalam menjalankan dakwah mereka.

Inilah kelompok yang disebut “Padri.”

Lawanan mereka adalah elit penguasa Adat, termasuk kelompok agamawan tradisional yang mereka anggap tidak sanggup mendirikan syiar Islam.

padri
Gambar: Sumber Web

Fakih Saghir adalah anak kepada Tuanku Nan Tuho, seorang ulama besar yang berpendirian sederhana, sama sekali menolak kelompok pelampau agama, selain kelompok penguasa Adat. Beliau pernah diminta oleh Harimau Nan Salapan untuk bergabung menentang kelompok Adat, tetapi ditolaknya atas beberapa pertimbangan.

Dalam beberapa kajian ilmiah, puak Padri ini sering dianggap dipengaruhi oleh aliran Wahabi, walaupun sebenarnya agak sukar untuk dipertalikan kaitan antara kedua-duanya.

Kekerasan Pelampau Agama

Apapun beberapa tindakan mereka yang mahu memerangi pihak lawannya memperlihatkan sikap yang agak melampau sehingga Fakih Saghir menyebut sebegini:

“Adapun sekalian yang jahat daripada Tuanku Padri menyiar membakar, dan menyahkan orang dalam kampungnya, dan memunuh orang dangan tidak hak, iaitu memunuh segala ulama, dan memunuh orang yang berani, dan memunuh orang yang cerdik cendekia, sebab ber’udu atau khianat, dan merabut merampas, dan mengambil perempuan yang bersuami dan menikahkan perempuan yang tidak sekufu dangan tidak redanya, dan menawan orang dan berjual dia dan bepergundi’ tawanan, dan menghinakan orang yang mulia, dan menghinakan orang tuho, dan mengatakan kafir orang beriman, dan mencala dia”

Tindakan keganasan golongan Padri ini rupanya tidak beda dari sesetengah kelompok ekstremis agama hari ini yang bertindak atas nama menegakkan agama.

Ertinya golongan Padri bersedia menggunakan kekerasan terhadap rakyat terbanyak yang dianggap jahil, mahupun melawan golongan ulama tua yang difikirkan terlalu lembut dan bertoleran kepada kemungkaran yang wujud dalam masyarakat. Malah di antara tokoh garis keras ini adalah murid kepada Tuanku Nan Tuho, sehingga ada yang sanggup menuding ulama besar ini sebagai “Raja Kafir”.

minangkabau

Kejahatan Penguasa Puak “Hitam”

Namun kejahatan kelompok ini juga tidak banyak bedanya dari penguasa Adat yang bertindak kejam dan tidak beradab. Fakih Saghir menyebut mereka sebagai kelompok “hitam” — lawanan dari Padri yang berpakaian putih kauman pada penampilannya.

Kelompok ini, menurut beliau:

“menyamun dan menyakar, maling dan curi, merabut dan merampas, berjual orang, minum tuak dan minum kilang, memakan darah kerbau, dan memakan daging dangan tidak disembalih, dan memakan ulat dan sirangka’, memakai sekalian yang haram, menyabung dan berjudi, bekehendak, dan mehisap madad, dan sekhalwat dengan perempuan dangan tidak nikah, dan membinasakan masjid, dan membinasakah labuh dan tepian, dan membinasakan larangan dan pegangan, dan berputar akal dan berdusta dan mehukum antara segala mahanusia dangan aniaya, dan meninggalkan sembahyang, dan enggan mengeluarkan zakat, dan bepergandakan emas dangan tidak berniaga, dan meubahkan janji antara segala mahanusia dan berbuat sekalian pekerjaan yang melalaikan amal dunia dan akhirat.”

Malah kejahatan yang dipimpin para hulubalang adat ini sampai berani meruntuhkan masjid dan madrasah.

Dalam pergolakan ini, golongan tradisionalis dikejutkan oleh semangat sekumpulan tokoh agama yang baru pulang menuntut di Mekah dan bersungguh mahu membanteras kemungkaran dalam masyarakat.

Bagi Fakih Saghir, golongan Padri memang kuat menjalankan perintah agama, tetapi tindakan kekerasan mereka menimbulkan banyak kerosakan daripada kebaikan.

Beliau juga mempertegas kejahatan dan penyimpangan golongan “gelap” yang juga ditolak oleh Tuanku Nan Tuho.

Pernah Tuanku Nan Tuho akrab dengan kumpulan Padri ini, namun akhirnya menolak mereka kerana jalan kekerasan yang mereka pilih: Antara pesan gurunya ini:

“Hendaklah engkau dirikan agama Allah dan agama Rasulullah dangan sebenarnya. Dan suruhkan diengkau akan segala mahanusia dangan berbuat baik, dan tagahkan diengkau akan mereka itu dangan berbuat jahat, dan hukumkan diengkau antara segala mahanusia dangan adil…”

Atas sanjungan beliau kepada Tuanku Nan Tuho, Fakih Saghir pernah menulis syair yang mengungkapkan upacara tahlilan dan kenduri untuk arwah ulama yang bepergian ini.

“Sampailah pula akan tujuh hari
Anak kemenakan berganti-ganti
Disembelih pula kerbau dan jawi
Diperjamukan pula isi negeri


Fakir dan miskin hendak kita himpunkan
Doa dan tahlil kita sempurnakan
Sedekah jariyah kita tunaikan
Wasiat Tuanku kita sampaikan”


Itulah wasiat yang telah dipenuhi oleh Fakih Saghir.

padri
Pastilah juga ia mendapat tentangan dari kelompok yang menolaknya sebagai bidaah mentelah “tiap-tiap dusun tahlil zikrullah.” Satu lagi wasiat Tuanku Nan Tuho supaya ditegakkan keadilan agar dituntut ke atas mereka yang telah menculik dan membunuh anaknya dalam sengketa Perang Padri.

Fakih Saghir mewarisi kedudukan ayahnya sebagai ulama yang terhormat dalam daerahnya. Dicatatkan beliau bahawa ayah dan jemaahnya berpegang kepada ilmu hakikat yang diperturun dari ilmu Sheikh Abdul Rauf Singkel (1615-1693M) seorang ulama terkenal dari Acheh yang memadukan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Inilah ajaran Islam yang kuat terbangun di daerah Ulakan dan akhirnya bersambung ke Tuanku Nan Tuho.

Termaklum golongan Padri pula menentang kemungkaran dan amalan rakyat yang dianggap bidaah tetapi juga doktrin Martabat Tujuh yang masih dipegang oleh ulama tradisional.

Sebagaimana ada disebut dalam sebuah “Syair Rukun Haji” karangan Sheikh Daud, yang terang-terang menolak para ulama daerah Ulakan (mahupun di Nusantara lainnya) yang berpegang kepada ajaran tersebut

“Martabat Tujuh masa sekarang
Di Negeri Mekah sudah dilarang
Berapa kita sudah dibuah
Ahlinya tiada muftinya jarang

Mufakat ulama di Mekah Madinah
Demikian lagi Mesir dan Kufah
Martabat Tujuh sekarang ditegah
Menuntut dia akhirnya salah.”


Apa awalnya Faqih Saghir, yang mendalami ilmu agama dan pakar ilmu fiqh, bergabung dengan beberapa sahabatnya di kalangan kelompok Padri untuk menyampaikan dakwah agar penduduk menjalankan ibadah, menunaikan zakat, tidak minum tuak, berjudi dan melakukan lain-lain maksiat.

Tetapi akhirnya kerja dakwah ini mendapat tentangan dari kelompok Adat yang berkuasa dalam masyarakat Minangkabau. Di satu pihak kepimpinan Adat gusar dengan pengaruh ulama, dan di satu pihak lain kaum Padri beranggapan semua yang tidak bersama mereka harus diperangi.

Dalam sengketa ini, Faqih Saghir difitnah, dihujat dan madrasahnya dirosakkan oleh mereka yang merasakan kepentingan mereka diceroboh.

Apabila nyawa Fakih Saghir dan Tuanku Nan Tuho sendiri hampir terancam dan beberapa keluarga diculik dan dibunuh dalam serangan hendap oleh pelampau, di situlah beliau mula “menguatkan parang melawan Tuanku Nan Salapan.”

Episod ini jelas menunjukkan betapa kekerasan yang dibuat atas nama apapun akan menemui malapetaka yang lebih besar.

Persaingan kekuasaan antara para pemimpin akhirnya merosakkan harta benda dan korban nyawa. Dengan keadaan yang tidak stabil ini, maka kuasa Kompeni penjajah mudah masuk.

Mentelah Tanah Minang menghasilkan kopi, suatu komoditi yang memang mahu dimonopoli penjajah.

padri

Bencana Kesederhanaan Ditinggalkan

Apapun yang jelas tersurat dalam teks ini betapa tokoh agama seperti Tuanku Nan Tuho yang bukan saja menjadi penaung turath agama dengan segala kitab dan amalannya, baik ilmu syariah atau tasawuf, yang semuanya membawa keselamatan, menjamin kedamaian dan kesejahteraan.

Begitulah sanjungan Fakih Saghir kepada ayahanda beliau:

“Tuanku Nan Tuho ulama yang pengasih lagi penyayang, tempat pernaungan segala anak dagang, ikutan segala sidang imam syari’at ahlussunnah dan ahluljamaah sultan alim aulia.”

Digambarkan dalam teks ini Tuanku Nan Tuho tidak merestui anak didiknya yang mahu keluar berdakwah dengan jalan keras. Pernah Tuanku Nan Tuho bertanya kepada mereka:

“Adakah harus me’alahkan nagari dan membakar dia dan padanya [ada] seorang Muslim?”

Sayangnya nasihat ulama tua ini diabaikan, sehingga mereka sanggup dicarikan “imam yang lain akan ganti Tuanku Nan Tuho supaya boleh kita melakukan apa kehendak kita.”

Menyusurlah musibah apabila nafsu dan kepentingan sendiri mendahului segala pertimbangan. Pecah perang dalaman yang membengkak dalam Tanah Minang, sehingga nanti mempermudah penyusupan kolonial Belanda ke daerah mereka.

Begitulah juga pernah kita diingatkan dalam bidalan adat yang berbunyi

Alang tukang terbuang kayu
Alang cerdik binasa adat
Alang alim rosak agama
Alang sefaham kacau negeri.

MENGENAI PENULIS:

Dr Azhar Ibrahim Alwee ialah Pensyarah Pengajian Melayu di Universiti Nasional Singapura (NUS). Selain kesusasteraan klasik dan moden Melayu, fokus penyelidikan beliau adalah wacana penulisan kritikal dan pembangunan intelektual Melayu-Indonesia.

Sumber : BERITA Mediacorp/fa

Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini

Langgani buletin emel kami

Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.

Iklan

Lebih banyak artikel Berita

Iklan

Aa