Skip to main content

Iklan

Iklan

Komentar

KOMENTAR: 100 tahun Nahdlatul Ulama mengabdi kepimpinan Islam di Nusantara

Anggaran Waktu Membaca:
BERITAmediacorp: Pada 7 Februari 2023, bertepatan dengan 16 Rejab 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama (NU) menyambut ulang tahunnya yang ke-100, berdasarkan perkiraan sanat hijriah.

Pertubuhan yang dianggap paling besar di Indonesia dengan keanggotaannya dianggarkan seramai lebih 95 juta pada 2021.

Ia mungkin pertubuhan Islam yang terbesar di dunia Islam.

NU diasaskan pada zaman penjajahan dan ia bermula sebagai sebuah gerakan Wahabi di Hijaz, yang menjadikan dunia Islam Sunni resah akan beberapa perkembangan di Tanah Suci yang telah dikuasai oleh dinasti Saud.

Beberapa ulama Indonesia pada waktu itu khuatir akan kebijakan yang dilakukan oleh penguasa Makkah, seperti usul membongkar makam Rasulullah, selain nasib ulama mazhab Sunni yang mengajar di Makkah.

Dengan kepimpinan Kyai Haji Hasyim Asy’ari, Kyai Abdul Wahab Chasbullah dan beberapa ulama kanan, NU terbangun menjadi jemaah umat Islam yang paling berakar merangkul ahli bukan saja dari para ulama dan santri, para pedagang dan pejabat dan pasti rakyat petani, nelayan dan buruh.

NU sebagai jemaah berpegang kuat untuk menjalankan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sepertimana yang terdapat di belahan Nusantara yang lain, NU dalam hal tauhid, berpegang kepada formulasi Ashariyah-Maturidiyah, secara tasawuf kepada Imam Al-Ghazali dan dalam hukum-hakam berkiblat kepada Imam Al-Syafii khasnya. NU juga mewarisi sejumlah korpus kesarjanaan Islam yang tertulis dalam kitab kuning.

NU atau kebangkitan ulama, lahir dari kesedaran bahawa Islam harus tampil cergas di pentas kehidupan dunia demi mengangkat pesan-pesan agama sebagaimana umat yang beriman diamanahkan untuk melakukannya.

Pertama, seperti gerakan Islam lainnya ia mengibarkan pesan Amar Maaruf Nahi Munkar, yakni menganjur perbuatan baik dan menolak kejahatan dan kerosakan.

Kedua, menegakkan tawasuth dan i’tidal yakni mendirikan keadilan dan menghindari sikap tatharruf (ekstrem).

Ketiga, tasamuh yakni sikap toleran terhadap perbezaan yang terdapat dalam kefahaman keagamaan dan kemasyarakatan.

Keempat, tawazun menjamin keseimbangan sewaktu berbakti untuk agama, masyarakat dan kumpulan, termasuk seimbang dalam memperkirakan tantangan hari ini dan masa lalu.
(Gambar hiasan: Adek Berry/AFP)
NU secara rasmi ditubuhkan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Landasan fikiran atau Khittah NU tahun 1926 telah menjadi paradigma NU dalam memimpin dan berkhidmat kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. Antara cita pendirinya terakam kepedulian:

“Memerhatikan ihwal anak-anak yatim dan para fakir miskin; dan mendirikan badan-badan usaha untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang tidak dilarang syariat Islam.”

Ertinya sedari awal NU bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Inilah juga profil NU yang terus bertahan, walaupun pernah dalam sejarah pertubuhan ini terlibat seberapa waktu dalam politik kepartaian.

Kyai Abdul Wahab Chasbullah sendiri pernah menegaskan bahawa pendirian NU dalam menghargai dan menghormati agama-agama lain yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.

“Bahwa penghargaan kita kepada agama yang manapun sama. Kata orang sekarang berdiri sama tegak duduk sama rendah. Itu adalah orisinal, dari ayat Al-Quran (Ditukil Surah Al Baqarah, ayat 136). Beliau juga pernah menegaskan bahawa menjadi tidak taksub atau fanatik adalah jalan paling baik bagi Indonesia, tanpa menjadi negara Islam ala Saudi, Pakistan dan Mesir, melainkan berdiri dengan Negara Pancasila dengan terus membaikinya.

Malahan nilai dan pendirian seperti ini memang tidak asing dalam kalangan kepimpinan dan ilmuan NU. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terkenal sebagai pengaju kemajmukan, keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok yang terkesamping, selain pembicara demokrasi demi menjamin kebebasan dan kesejahteraan warga.

Gus Dur yang meyakini gerakan kultural sebagai penguatan suara demokrasi dan hak sivil, pernah menegaskan: “Kalau kebudayaan Islam (di Indonesia) justru menumbuhkan dalam dirinya sendiri sebuah wawasan nasional yang berpijak pada bumi Nusantara, dan tidak terlalu banyak berpaling kepada kawasan lain. Tugas yang berat, namun mulia.”

Begitulah juga yang pernah dilafazkan oleh KH Yahya Cholil Staquf dengan memperingati ukhuwah basyariyah atau solidaritas kemanusiaan yang dapat menepis perbedaan primordial dalam masyakarat. Sebelum itu, gesaan oleh Kyai Said Aqil Siroj, mantan Ketua PBNU yang yakin bahawa Islam yang lunak itu harus dapat mengalahkan wajah Islam yang sangar (keras). Begitulah yang dapat kita jejaki dari sejumlah ulama dan pemikir dari NU, termasuk penulis dan aktivis yang bergiat dalam lembaga seperti Lakpesdam (Lembaga Jakian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia), LKiS (rumah penerbitan), Wahid Institute (pusat penelitian) dan banyak lagi.
 
(Gambar hiasan: Andi/AFP)
Dalam sejarah, NU telah menunjukkan kemampuan sebagai suara moral dan kerohanian kepada bangsa Indonesia yang beragam agama, budaya, bahasa dan adat warisan.

Dapatlah dikalungkan bahawa NU berjaya menuang bakti besar kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. NU dengan konsisten menampilkan wajah Islam yang bersifat moderasi, tegas menolak segala bentuk kekerasan dan sikap tidak toleran terhadap kelompok yang memerlukan pembelaan.

Sekiranya arena politik Indonesia pernah bergeser dengan suara-suara lantang dari politik Islam yang estremis dan eksklusif, NU sebaliknya tetap berdiri teguh sebagai suara Islam yang santun bermanusiawi dan berpeduli keadilan dan kedamaian.

Ulama dan Santri

NU usah dianggap sebagai persatuan ulama yang sekadar menguruskan kebajikan ulama dan menyusun gerakan dakwahnya.

NU sebenarnya boleh dilihat pelbagai rupa dan sudut. Namun dewasa ini, selain sesupuh ulama yang telah membina asas kuat kepada pola fikir dan kerja dan NU, yang paling menonjol hari ini adalah keterampilan santri-sarjana yang menjadi ilmuan, ahli akademik dan peneliti serta aktivis.

Jika dibuatkan senarai kita boleh menyebut anak-anak muda NU yang hari ini menjadi ahli akademik yang cermerlang, aktivis hak asasi manusia dan pemihakan kepada golongan miskin, penggiat seni budaya, selain penulis dan peneliti yang terus berdaya maju dalam produksi ilmu di Indonesia. Malah gerakan pemberdayaan perempuan yang sangat progresif lahir dalam kalangan jemaah NU.

Inilah yang membuat NU sekian hari semakin membesar dan berpengaruh.

Maka tidak wajar lagi untuk dibilang, sebagaimana tudingan pada masa lalu yang mengatakan NU itu sebagai kelompok ortodoks, kaum sarungan kolot, naif politik atau tidak mampu berdepan dengan dunia moden.

Bagi mereka yang beranggapan NU kutat berpegang kepada Islam tradisional, sebenarnya gagal memahami dinamika muktahir di Indonesia.

Malahan untuk memahami wacana Islam Indonesia yang gemencar perkembangannya hari ini, harus kita jenguk dengan serius pada kelompok santri-ilmuan dari NU.

Dari kalangan NU kita mendengar gagasan Islam Nusantara yang bercita memberikan warna serantau atau keIndonesiaan dalam membangunkan umat Islam dari sudut keagamaan, sosiobudaya dan keintelektualan.

Gagasan tersebut timbul atas kesedaran membangun dan memperkuatkan tradisi Islam yang sekian lama sudah berakar, khasnya di tengah-tengahnya kelantangan pengaruh gerakan Islam dan kecenderungan agama yang datang dari luar, sehingga memberi kesan kepada kehidupan beragama di Indonesia.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, NU seawalnya pun telah menggagaskan bahawa kewujudan negara Indonesia yang merdeka itu nanti adalah tanah air untuk semua bangsa, budaya dan agama yang telah sedia wujud di Indonesia. Ini terlafaz jelas dalam Muktamar NU di Banjarmasin pada 1936.

Kesimpulan sedemikian sebenarnya sangat terkedepan pemikirannya kerana pada saat itu dan sesudahnya, ramai kepimpinan Islam tertarik dengan konsep negara Islam di tempat masing-masing.
(Gambar hiasan: Giga Rizqona/Pexels)
Idea Negara Islam yang banyak dilaungkan oleh pergerakan Islam di merata dunia, malah tidak mendapat tarikan dan sambutan dari NU. Inilah yang menjadikan pertubuhan ini unik, malah memperlihatkan sisi yang mandiri dalam menentukan arah pembangunan umat Islam di Indonesia.

NU sebagai persatuan jemaah yang terbesar telah menempuh pelbagai fasa sejarah Indonesia.

Dari penjajahan Belanda dan pendudukan Jepun, sehingga ke era revolusi yang bergelut dengan perang kemerdekaan dan kemudian nanti ancaman komunisme, sampailah kepada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era reformasi Gus Dur (cucu Kyai Hasyim Asy’ari) tampil sebagai antara pemimpin utama, kelak nanti membawa NU ke tingkat yang lebih berwibawa dan dihormati.

NU melihat dirinya sebagai antara pembela NKRI dan penjaga Islam Ahli Sunnah wal Jamaah di negara kepulauan tersebut. NU mendukung seutuhnya Negara Pancasila yang mengangkat semangat Bhinneka Tunggal Ika (Kebinekaan dalam Kesatuan) kerana dasar dan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila adalah selari dengan semangat Islam, bernegara dan bermasyarakat yang dipegang oleh NU.

Hari ini, selain kyai-kyai dan tuan-tuan guru yang menjadi pemimpin berkarisma dalam jemaah NU di daerah masing-masing, timbul juga anak-anak muda dari kalangan jemaah ini yang berpendidikan tinggi dan giat berwacana membicarakan pelbagai isu nasional dan antarabangsa. Saban waktu kita akan diketemukan penelitian tentang Islam di Indonesia, dengan mutu wacana kian bertambah sumbangan kepada upaya kemandirian ilmu Islam dari rantau ini.

Ini diperkuatkan lagi dengan puluhan Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang bertaburan di seluruh pelusuk Indonesia.

Walaupun lembaga pendidikan ini milik pemerintah, keterikatannya dengan NU agak jelas. Selain itu NU, seperti juga perserikatan Muhammdiyah mempunyai universiti dan rumah sakit yang memberikan khidmat kepada masyarakat.

Pengurus Besar NU (BPNU) adalah pejabat atau pusat pengurusan yang menyelaraskan pelbagai lembaga dan kegiatan. Hari ini, PBNU dipimpin oleh KH Yahya Cholil Staquf, yang pernah menjadi pembantu utama Gus Dur.

Dari golongan santri, lahir sejumlah dai, ustaz, guru juga para ahli akademik dan kyai-kyai muda yang kelak nanti akan memimpin pesantren dan lembaga-lembaga dalam NU.

Kehidupan menyuburkan ilmu tidak terasing dalam NU kerana ahli-ahlinya sebagai pengendali pesantren, menjadi pembaca dan penafsir kepada turath atau kitab-kitab kuning yang diwarisi berkurun dan berdekad lamanya.

Sebuah tradisi yang mapan, dengan pembacaan kitab sebagai teras ilmu dan cara berfikir membuat NU lebih stabil dalam gaya berfikir, lebih berhemah dalam membuat kesimpulan dan mampu memberikan kefahaman mendalam kepada pesan-pesan agama, sehingga dapat menjernihkan pemahaman antara yang usul (asas) dan furu’ (cabang).
(Gambar hiasan: Pixabay/Pexels)


Tradisi bahath masail, yakni membahaskan masalah-masalah dengan mendapatkan referensi (rujukan) daripada tradisi keilmuan Islam, adalah contoh upaya menjadikan tradisi lebih lunak dan tercerah difahami di saat umat Islam sedang digempur oleh pelbagai perubahan dan cabaran.

Keberlangsungan NU sangat penting untuk pembangunan umat Islam di Indonesia, sekali gus kepada keberadaan negara republik itu sendiri.

Walaupun NU bukan sebagai sebuah parti politik, ia masih memiliki pengaruh politik.

Tetapi dalam sejarah, sebagaimana yang dibuktikan oleh para pemimpin NU, usaha membangunkan umat Islam menjadi asas utama kepada perubuhan ini.

Masa depan NU telah terjamin 100 tahun oleh hemah dan kebijaksanaan dari Khittah tahun 1926, yakni antaranya menjaga kebajikan umat. Apabila Gus Dur menyebut yang berikut, ia senada dengan cita khittah tersebut: “Perlawanan kultural ulama adalah mendidik rakyat dan menunjukkan alternatif pemecahan masalah yang harus diambil pemerintah. Jadi tidak langsung menentang tetapi menunjukkan alternatifnya.”

Berpandangan jauh ke hadapan, kaum santri dan ulama dalam NU pasti yakin bahawa Islam Nusantara yang sudah berakar membumi, harus tampil di persada dunia dengan lebih proaktif, menyebarkan pesan rahmatan lil alamin untuk kemanusiaan sejagat.

Dan inilah juga pada Muktamar NU tahun ini akan tergagas Fiqih Peradaban dari kepimpinan NU demi membawa NU ke mercu peradaban yang bercita sempurna, dan bersejagat pesan agama.

Itulah amanah yang terpikul oleh NU dan semoga seabad ke depan lagi, ia terus berabdi, berbakti dan berbudi kepada Nusantara dan dunia Islam.

Selamat NU yang seabad bersejarah dengan ramah dan rahmah dan ke depan membangun dengan lebih mengagah.

 

MENGENAI PENULIS:

Dr Azhar Ibrahim Alwee ialah Pensyarah Pengajian Melayu di Universiti Nasional Singapura (NUS). Selain kesusasteraan klasik dan moden Melayu, fokus penyelidikan beliau adalah wacana penulisan kritikal dan pembangunan intelektual Melayu-Indonesia.
Sumber : BERITA Mediacorp/ss

Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini

Langgani buletin emel kami

Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.

Iklan

Lebih banyak artikel Berita

Iklan