Proses mencabar, teliti dalam membuat perhiasan lampu Hari Raya

Proses membuat perhiasan lampu Hari Raya adalah amat rumit dan memakan masa yang agak lama.

Top